Oppisopimuksella eläintenhoitajaksi - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Oppisopimuksella eläintenhoitajaksi
Uutinen
Taru Kontula, Ritva Koskinen, Kirsi Ruotsalainen ja Heli Monto pitävät huolta oppisopimuksella opiskelevista. Eläintenhoitajan oppisopimukset solmii nykyään Ritvan sijaan asiakasvastaava Marita Nauha.
14.9.2016 8:35

Oppisopimuksella eläintenhoitajaksi

Eläintenhoitajan työ sopii vastuuntunteville, joustaville ja eläinrakkaille ihmisille. Jos tietojen ja taitojen syventäminen kiinnostaa ja tekemällä oppiminen on luontevinta, saattaa oppisopimuskoulutus olla oikea valinta. Koulutuskeskus Salpauksessa eläintenhoitajan ammattitutkinnon suorittaa vuosittain noin 25 oppisopimusopiskelijaa.

Oppisopimuksella opiskelevista pitää Salpauksessa huolta asiantunteva nelikko. Asiakasvastaava Ritva Koskinen ja asiakassihteeri Heli Monto oppisopimuspalveluista auttavat ja neuvovat sopimuksen solmimiseen liittyvissä asioissa. Tietopuolisen koulutuksen koordinoinnista, tutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta vastaa opettaja Kirsi Ruotsalainen. Opintosihteeri Taru Kontula hoitaa kirjauksia, seuraa etenemistä ja lopulta tekee todistukset tutkinnon valmistuttua.

Miten eläintenhoitajan oppisopimuskoulutukseen haetaan?

Oppisopimuksen voi solmia jo alan töissä oleva, uudessa työpaikassa aloittava tai alan yrittäjä. Koska oppisopimuskoulutus on pääsääntöisesti työssä oppimista, toteavat oppisopimusväki ja/tai opettaja työpaikan sopivuuden oppisopimuspaikaksi. Yrittäjä tarvitsee itselleen sopivan mentoriyrittäjän. Oppisopimuksia on mahdollista tehdä pitkin vuotta.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtaistamissuunnitelma

Opinnoissa otetaan huomioon opiskelijan aiempi osaaminen. Työpaikkakouluttaja ja opettaja laativat yhdessä opiskelijan kanssa henkilökohtaistamissuunnitelman, jossa otetaan huomioon aiemmat koulutukset, tutkinnot ja työkokemus. Keskimäärin opinnot kestävät kaksi vuotta, mutta opintojen pituus määräytyy henkilökohtaistamisen mukaan. Suunnitelmaan kootaan tiedot lähiopetuksesta, tutkintotilaisuuksista ja aikatauluista.

Tietopuolisia opintoja on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa

Tutkintoon sisältyy tietopuolisia opintoja, joita on 2-6 päivää kuukaudessa yleensä kahden vuoden aikana. Oppisopimusopiskelijat osallistuvat opetukseen muiden opiskelijoiden kanssa. Tietopuolisia koulutuksia vetävät Salpauksen opettajien lisäksi eläinalan ammattitaitoiset yrittäjät. Lähiopetus tapahtuu Salpauksen Asikkalan toimipisteessä vuonna 2010 valmistuneissa moderneissa opetustiloissa.

Osaamisala valitaan kiinnostuksen mukaan

Eläintenhoitajan ammattitutkinnossa on useita osaamisaloja, joista Salpauksessa voi opiskella koirahieronnan, klinikkaeläinhoitamisen, eläinten trimmaamisen, eläinkaupan- ja eläinhoitolan osaamisaloja. Teoria- ja käytännön opetuksen lisäksi tutkintoon kuuluu paljon työssä oppimista, joka tapahtuu opiskelijan omassa työpaikassa.

Ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa ja osaamisensa tutkintotilaisuuksissa, jotka järjestetään aidoissa työympäristöissä, monesti omalla työpaikalla. Tutkintotilaisuuksia arvioivat työelämän edustajat sekä opettaja. Oppisopimusopiskelija saa jatkuvasti palautetta työstään työpaikkakouluttajaltaan, mentoriltaan ja opettajiltaan.

 

LISÄTIETOJA luonnonvara- ja ympäristöalan oppisopimuskoulutuksista

Asiakasvastaava Ritva Koskinen, puh. 044 708 0249, etunimi.sukunimi@salpaus.fi

 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx