Muutos on aina uuden alku - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Muutos on aina uuden alku
Uutinen
7.11.2016 15:10

Muutos on aina uuden alku

Pitkään oppisopimuskoulutuksesta vastannut opetusalajohtaja Iiris Pakkanen näkee oppisopimuskoulutuksen keskeisimpänä elementtinä ammatillisen koulutuksen reformia suunniteltaessa.
Siinä korostetaan yksilöllisiä oppimispolkuja, työelämän oppimisympäristöjä ja koulutuksen jälkeistä nopeaa työllistymistä.

- Oppisopimuskoulutus eri muodoissaan on erinomainen vastaus niihin haasteisiin, joita ammatillisen koulutuksen reformi edellyttää, Iiris Pakkanen toteaa.
 

Nuorissa on tulevaisuus

Nuorten - peruskoulun tai lukion päättävien - oppisopimusmalleja on kehitetty paljon viime vuosina. Myönteisistä kokemuksista huolimatta erityisesti nuorten kohdalla oppisopimuksen solmimisen esteeksi on muodostunut se, etteivät työnantajat ole valmiita tekemään perustutkinnon edellyttämiä monivuotisia työsopimuksia nuorille.  Toteutus on haastavaa lainsäädännönkin näkökulmasta.
 
Pakkasen mukaan nuorille ikäluokille tulisi jatkossa järjestää oppisopimusmuotoista koulutusta, josta toisena tai kolmantena opiskeluvuotena siirryttäisiin oppisopimuksen kaltaiseen opiskeluun työpaikoille. Opiskelija olisi edelleen oppilaitoksen kirjoilla, mutta opinnot suoritettaisiin työelämässä. Kuitenkin työnantajan ja opiskelijan niin halutessa opiskelija voisi siirtyä työsopimussuhteiseksi työntekijäksi ja suorittaa opintonsa loppuun oppisopimuskoulutuksessa. Hallituksen visiot kevennetyistä työsuhteista tulisi toteuttaa reformin osana niin, että myös työmarkkinajärjestöt voisivat ne hyväksyä.
 
- Tosin nuorten ikäluokassa tulee aina olemaan 20–30% joukko, joka ei pysty suorittamaan  ensimmäistä perustutkintoaan oppisopimusmuotoisesti. Heitä varten tulee edelleen järjestää oppilaitosmuotoista ammatillista koulutusta, jonka aikana työelämävalmiuksia otetaan haltuun oppilaitoksen työvaltaisissa oppimisympäristöissä, Pakkanen lisää.
 

Aikuisissa on nykyisyys

Oppisopimuskoulutus on tarjonnut ammatti- ja erikoisammattitutkintoja suorittaville työsuhteessa oleville opiskelijoille erinomaisen väylän hankkia lisää osaamista ja tutkinto, jonka kautta on saanut mahdollisuuden edetä vaativampiin tehtäviin.
 
- Työelämässä on nyt pulaa työnjohtotasoisesta osaamisesta. Toisin sanoen niistä henkilöistä, jotka ovat ammatillisia osaajia, mutta myös kykeneviä työnjohdollisesti. Tähän tilanteeseen erikoisammattitutkinnot sopivat todella hyvin.
 

Yhteistyössä työelämän kanssa

Pakkasen mukaan oppisopimuskoulutus on yhteiskunnalle taloudellinen ja järkevä koulutusmalli, joka lisää osaamista ja varmistaa työllistymistä.
 
- Reformin tuoma tutkintojen yhdistäminen ja laaja-alaistaminen sekä joustavat sovellukset antavat entistä paremmat mahdollisuudet suunnitella osaamisen jalostamista omassa työssään ja työpaikalla, Pakkanen täydentää.
 
- Koulutuskeskus Salpauksella on kaikki edellytykset ja osaaminen reformin toteuttamiseen. Alueen työyhteisöt tarvitsevat jatkossakin osaavaa työvoimaa, johon oppisopimuskoulutus tarjoaa oivan ratkaisun!
 
Opetusalajohtaja Iiris Pakkanen on työskennellyt eri tehtävissä Koulutuskeskus Salpauksessa 34 vuotta ja jää eläkkeelle syksyllä 2016.
 
 

Kysy lisää oppisopimuskoulutuksesta

Jyrki Pyykkönen
p.044 708 0453
jyrki.pyykkonen[@]salpaus.fi
 
Haastattelu ja kuva: Rita Onkalo
 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx