Lähihoitajat ohjaamassa ryhmätoimintoja työpaikoilla - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Lähihoitajat ohjaamassa ryhmätoimintoja työpaikoilla
Uutinen
30.11.2016 15:30

Lähihoitajat ohjaamassa ryhmätoimintoja työpaikoilla

Keväällä 2016 alettiin suunnitella työelämälähtöistä opiskelua, jossa yhdistetään kuntoutuksen ja vammaistyön osaamisalojen sekä aikuis- että nuorisopuolen opiskelijoiden osaamista. Työpaikkojen esimiehet, lähihoitajakoulutuksen osaamisalapäälliköt ja muutama opettaja kokoontuivat ideoimaan projektia, jossa opiskelijat toteuttavat erilaisia ryhmätoimintoja asiakkaiden kanssa useissa eri toimipisteissä.

Syyskuun alussa opiskelijat suunnittelivat ja lähtivät toteuttamaan yhdessä asiakkaiden ja työpaikkojen henkilökunnan kanssa ryhmäkohtaisia toimintoja ja tapahtumia, jotka jatkuivat lokakuun loppuun asti kahtena iltapäivänä viikossa kuudessa eri työpaikassa. Toimintoihin kuului mm. leipominen, maalaus, aistituokiot, voimaannuttava valokuvas, kalastusreissu ja tutustumiset Salpauksen eri koulutusaloihin. Toiminnoille on myös poikinut jatkoa, kuten esimerkiksi Orimattilan toimintakeskuksessa järjestettävät koirakäynnit.

Lopussa kaikki ryhmät esittelivät toteuttamaansa projektia ja osaamistaan työpaikkojen ja oppilaitoksen henkilökunnalle sekä opiskelijoille. Salpauksen kulttuurisalissa messutyyppisesti järjestetyssä loppuesittelyssä palkittiin innovatiivisimmat opiskelijaryhmät.


Asiakkaat kokivat toiminnat mukavaksi, vaihtelevaksi ja monipuoliseksi. Osa ryhmistä toimi omissa toimipisteissään ja osa liikkui eri ympäristöissä yhteiskunnan eri toiminnoissa. Pari ryhmää työskenteli Salpauksen eri toimipisteissä tutustuen eri koulutusaloihin. Tämä rikastutti niin asiakkaiden elämää kuin opiskelijoiden opiskelua ja opettajien työtä.

Projektiin sisältyi myös yhteistyötahojen pitämiä luentoja opiskelijoille ja opettajille liittyen vammaispalveluiden arkeen ja toteutukseen. Luennoilla käsiteltiin esimerkiksi yksilökeskeisen elämän suunnittelun ideologiaa ja itsemääräämisoikeuteen liittyviä kysymyksiä sekä seudullisia palveluita. Luennot herättivät paljon keskustelua ja tukivat yhteistä ryhmässä tapahtuvaa oppimista.

Projektin toteutukseen liittyi haasteita ja onnistumisen kokemuksia, joiden pohjalta työskentelymallia kehitetään jatkossa saatujen kokemusten pohjalta.

Teksti ja kuvat: Hannele Suutari

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx