Kivialan ja vesiensuojelun asiantuntijaseminaarit - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Kivialan ja vesiensuojelun asiantuntijaseminaarit
TAPAHTUMA
14SYYS

Kivialan ja vesiensuojelun asiantuntijaseminaarit

14.9.2012 | 9.30 - 17.00
Sibeliustalo, Lahti

Kivialan ohjelma

klo 9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
klo 10.00 Avauspuhe
Eero Vainio, SDP:n varapj. Lahden seudun ympäristölautakunnan pj.

Kivialan seminaarin avaus Heikki Palin, Kiviteollisuusliitto ry
Aamupäivän puheenjohtajana Olavi Selonen, Palin Granit Oy

klo 10.15 
Kaivannaisalan ympäristö- ja yhteiskuntavastuu
Tutkija Teijo Rytteri, Historia- ja maantieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto 
Kommenttipuheenvuoro: Toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen, Kiviteollisuusliitto ry
Luonnonkivialan materiaalitehokkuus ja kestävä kehitys
Geologi Hannu Luodes, Geologian tutkimuskeskus
Luonnonkiven kestävä käyttö rakentamisessa
Lehtori Juha Kauhanen, Kiviala, Koulutuskeskus Salpaus
 
klo 11.45 Lounastauko, valokuvanäyttelyyn ja Geologian tutkimuskeskuksen luonnonkivinäyttelyyn tutustuminen
 
Iltapäivän puheenjohtajana opettaja Reijo Leivo, Kiviala, Koulutuskeskus Salpaus

klo 12.45 
Luonnonkivi maisemassa
Arkkitehti Pauli Lindström, Arkkitehtisuunnittelu Pauli Lindström Oy
Luonnonkivi maisema- ja ympäristörakentamisessa
Toiminnanjohtaja Seppo Närhi, Viheraluerakentajat ry
Kommenttipuheenvuoro Toimitusjohtaja Anssi Koskela, Hämeen Viherpojat Oy
Kivikaupunki – Kotka 
Maisema-arkkitehti Kairi Meos, Azalea Maisemasuunnittelu Oy
Sivukiven käyttö ympäristö- ja piharakentamisessa
Tutkimusjohtaja Kirsi Taivalantti, Saimaan ammattikorkeakoulu

klo 14.45 Näyttelyihin tutustuminen jatkuu

klo 15.15  Ekskursio ja iltapala:
Ohjattu tutustuminen Sibeliustalon ulkopuoliseen kivimaailmaan

Hinta 40 e / henkilö
200 e / opiskelijaryhmä (6-20 henk.)

Sitova ilmoittautuminen heli.isotalo@salpaus.fi
7.9.2012 mennessä.
 

Vesiensuojelun ohjelma

klo 9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
klo 10.00 Avauspuhe
 Eero Vainio, SDP:n varapj. Lahden seudun ympäristölautakunnan pj.

Aamupäivän puheenjohtajana kalastusneuvos Juha Keto, Päijät-Hämeen Kalatalouskeskus ry

klo 10.15 
Kalastusalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat vesienhoidon perusteena  
Toiminnanjohtaja Markku Myllylä, Kalatalouden keskusliitto
Yhteisöllinen vesienhoito
Kalastusneuvos Juha Keto, Päijät-Hämeen Kalatalouskeskus ry
Fosforikuorman leikkaamisen mahdollisuudet
Johtaja Marjukka Porvari, Puhdas meri -hankkeet, John Nurmisen säätiö

klo 11.45 Lounastauko, Vesijärvisäätiön näyttelyyn tutustuminen
 
Iltapäivän puheenjohtajana vesiensuojelupäällikkö Ismo Malin, Lahden seudun ympäristöpalvelut

klo 12.45 
Järvien kunnostuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus 
Ylitarkastaja Antton Keto, Vesivarayksikkö, Suomen ympäristökeskus
Hapetuksen vaikutukset vesiekosysteemiin 
Tohtorikoulutettava Pauliina Salmi, Lammin biologinen asema, Helsingin yliopisto
Rehevöityneen järven kunnostamisen haasteita
Professori Jukka Horppila, Ympäristötieteiden laitos, Helsingin yliopisto
Vesijärven kunnostuksen nykytilanne 
Vesiensuojelupäällikkö Ismo Malin, Lahden seudun ympäristöpalvelut, Lahden kaupunki

klo 14.45 Näyttelyihin tutustuminen jatkuu

klo 15.15  Ekskursio ja iltapala:
Ohjattu tutustuminen Kalamarkkinoihin

Järj. Luonnon- ja maisemanhoitotöiden koulutushanke ja Koulutuskeskus Salpaus yhteistyökumppaneineen. Koulutusten muita alueellisia toteuttajia ovat Sedu Aikuiskoulutus, Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus, Vaasan aikuiskoulutus, Hyria koulutus Oy ja
Ammattiopisto Livia.

Hinta 40 e / henkilö
200 e / opiskelijaryhmä (6-20 henk.) 

Sitova ilmoittautuminen heli.isotalo@salpaus.fi
7.9.2012 mennessä.

  

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx