Keskustelua ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanosta - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Keskustelua ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanosta
Uutinen
LARK5-workshop Salpauksessa 22.9.2016
28.9.2016 8:05

Keskustelua ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanosta

​Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ylijohtaja Mika Tammilehto osallistui torstaina 22.9. LARK5-hankkeen workshopiin, joka järjestettiin Koulutuskeskus Salpauksessa. Tammilehdon puheenvuoron teemana olivat ammatillisen koulutuksen reformi ja erityisesti uuden rahoitusmallin vaikutus koulutuksen järjestäjien toimintaan.

Uuden rahoitusmallin neljä peruselementtiä

Uusi rahoitusmalli muodostuu neljästä peruselementistä: perusrahoituksesta, suoritusrahoituksesta, vaikuttavuusrahoituksesta ja strategiarahoituksesta. Perusrahoitus lasketaan opiskelijavuosimäärän pohjalta ja se luo ennakoitavan perustan koulutuksen järjestämiselle. Pääosa suoritusrahoituksesta määräytyy tutkinnon osista saatavien osaamispisteiden perusteella. Suoritusrahoitus ohjaa ja kannustaa koulutuksen järjestäjiä vastaamaan asiakkaiden osaamistarpeisiin tehokkaasti ja tuloksellisesti (mm. koulutuspituuksien lyhentäminen).

Vaikuttavuusrahoituksen laskennan pohjana ovat työllistyminen, jatko-opintoihin sijoittuminen sekä opiskelijapalaute. Vaikuttavuusrahoitus kannustaa ja ohjaa koulutuksen järjestäjiä kohdentamaan koulutusta niille aloille, joilla on työvoimatarvetta, huolehtimaan koulutuksen työelämävastaavuudesta ja laadusta sekä tarjoamaan edellytyksiä jatko-opintoihin.

Strategiarahoituksella halutaan luoda puitteet koulutuksen järjestäjien pitkäjänteiselle kehittämistyölle. Parhaillaan ministeriössä tehdään koelaskelmia erilaisista rahoitusosuuksista ja koelaskelmien pohjalta laaditaan esitys eri rahoitusosuuksien painoarvoista. Koko ammatillisen koulutuksen uudistumista koskeva laki ja asetus ovat valmisteilla ja hallituksen esitys tulee lausunnolle lokakuussa. 

Koulutuksen järjestäjien kommenttipuheenvuorot

Tammilehdon puheenvuoron jälkeen kuultiin kolmen koulutuksen järjestäjän edustajan näkemyksiä reformista ja uuden rahoitusmallin luonnoksesta. Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän toimitusjohtaja Martti Tokola kertoi, miten reformin toimeenpano on edennyt Koulutuskeskus Salpauksessa. Uusi rahoitusmalli edellyttää koulutuksen järjestäjiä miettimään entistä tarkemmin, mitä koulutusta tarjotaan ja miten palvellaan alueen työelämän tarpeita.

Helmi Liiketalousopiston rehtori-toimitusjohtaja Juha Ojajärvi korosti, että ammatillisen koulutuksen tuleviin muutoksiin valmistaudutaan aktiivisella ennakoinnilla ja ketterällä reagoinnilla. Tässä vaiheessa suhteellisen rahoitusjärjestelmän seuraukset ovat vielä vaikeasti ennakoitavissa.

Kolmannen kommenttipuheenvuoron esitti Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian kuntayhtymän johtaja Tapio Siukonen. Hän kuvasi, miten Omniassa organisaatiota kehitetään opiskelija- ja työelämälähtöisyyden vahvistamiseksi. Tähän liittyy mm. hakijoiden ohjauksen ja opiskelijaksi ottamisen keskittäminen ja koulutustarjonnan kehittäminen yhtenäisemmäksi ja avoimemmaksi. Vaikka uusi ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö astuu voimaan vasta vuonna 2018, aiotaan Omniassa yhtenäistää opiskelijan prosesseja jo vuonna 2017 reformin suuntaisesti, varmistaen kuitenkin voimassaolevan lainsäädännön noudattaminen.

Teemapajat

Iltapäivällä työskentelyä jatkettiin kahdessa ryhmässä, joissa jaettiin koulutuksen järjestäjien hyviä käytäntöjä. Työskentelyn teemoina olivat osaamisperusteisuutta ja työelämälähtöisyyttä edistävät pedagogiset mallit sekä ennakointi-, tulos- ja tilastotietojen hyödyntäminen toiminnanohjauksessa.

Tilaisuuteen osallistui yli 60 henkilöä, jotka edustivat ammatillisen koulutuksen järjestäjiä ympäri Suomen.

 

Kuuntele Mika Tammilehdon puheenvuoro

Kuuntele kommenttipuheenvuorot

Kaikki tilaisuuden aineistot

Lisätietoa ammatillisen koulutuksen reformista

Lisätietoa LARK5-hankkeesta

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx