Päijät-Hämeen koulutuskonsernin yhtymäkokous summasi vuoden 2014 muutokset - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Päijät-Hämeen koulutuskonsernin yhtymäkokous summasi vuoden 2014 muutokset
Uutinen
11.5.2015 15:40

Päijät-Hämeen koulutuskonsernin yhtymäkokous summasi vuoden 2014 muutokset

​Päijät-Hämeen koulutuskonsernin yhtymäkokous pidettiin Koulutuskeskus Salpauksen tiloissa maanantaina 11.5. Kokouksen puheenjohtajana toimi opetusneuvos Hannu Himanen.
 
Hallituksen puheenjohtaja Kari Salmi avasi kokouksen ja toivotti kokousväen tervetulleeksi.
 
- Elämme haasteellisia aikoja ja aiempien vuosien päätökset vaikuttavat luonnollisesti nykytilanteeseen, mutta juuri nyt asetamme tavoitteita tulevaisuuden toiminnalle. Tavoitteena on, että Salpauksella on entistä parempi vetovoima opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilöstön suhteen. Myös toimintamme on vastattava elinkeinoelämän vaatimuksia. Tärkeätä on lisäksi pohtia monipuolisesti tiloja ja tilanteita, joissa oppiminen tapahtuu. Tiloja tulee siis suunnitella oppimisen ehdoilla, eikä päinvastoin, visioi Salmi Salpauksen toimintaa.
 
Salmi esitti myös Salpauksen opiskelijoille ja opettajille lämpimät kiitokset Turussa juuri päättyneiden Taitaja-kisojen hienosta tuloksesta ja mitaleista. 
 

Konsernin toiminta, rakennemuutos ja vuoden tilinpäätös

Konsernin johto, toimitusjohtaja Martti Tokola, Salpauksen rehtori Päivi Saarelainen, Lahden ammattikorkeakoulun rehtori Outi Kallioinen ja Valma Oy:n (entinen Tuoterengas) toimitusjohtaja Pekka Kotiaho, kertoi konsernin toiminnasta, rakennemuutoksesta ja vuoden 2014 tilinpäätöksestä.
 
Vuoden 2014 toimintaan vaikuttivat voimakkaasti kuntayhtymän rakennemuutoksen valmistelu ja toimeenpano, kun Lahden ammattikorkeakoulu ja Tuoterengas, nykyisin Valma Oy, muuttuivat omiksi osakeyhtiöikseen vuoden 2015 alusta lähtien. Samassa yhteydessä Koulutuskeskus Salpaus ja Yhteiset palvelut organisoitiin yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, josta jatkossa muodostuu koko kuntayhtymän toiminta.
 
Konsernin tilikauden tulos vuodelta 2014 oli hyvä. Se johtui kahtena vuonna tehdyistä suunnitelmallisista sopeuttamistoimenpiteistä, joilla varauduttiin julkisen talouden rahoituksen laskuun sekä kuntayhtymän rakennemuutokseen.
 
Yhtymäkokous hyväksyi Päijät-Hämeen koulutuskonsernin vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden koulutuskonsernin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2014.
 
Tuoterenkaan toiminnan siirryttyä Työhönvalmennus Valma Oy:lle yhtymäkokous vahvisti seuraavia muutoksia:
 
  • Tuoterenkaan osuus poistettiin koulutuskonsernin talousarviosta 2015 sekä toiminta-ja taloussuunnitelmasta 2015 – 2017.
  • kuntayhtymän perussopimusta muutettiin ja päätettiin Tuoterenkaan toiminta kuntayhtymän osana
  • Tuoterenkaan johtokunta lakkautettiin 11.5.2015 alkaen.
Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen koulutuskonserni ovat neuvotelleet Kiinteistö Oy Lahden Sammonkatu 8:ssa sijaitsevan kiinteistön uudesta käytöstä ja luovutuksesta Lahden kaupungille. Yhtymäkokous hyväksyi osakkeiden luovuttamisen alentamalla Lahden kaupungin peruspääomaa ja osuutta kertyneistä ylijäämistä. Osakkeiden hallintaoikeus siirtyy Lahden kaupungille 1.8.2015.
 
Lopuksi hallituksen puheenjohtaja Kari Salmi esitti lämpimät kiitokset kuntayhtymässä vuodenvaihteeseen asti työskennelleille, nyt uusien osakeyhtiöiden johtajille, Lahden ammattikorkeakoulun rehtori Outi Kallioiselle ja Valma Oy:n johtaja Pekka Kotiaholle.
 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx