Yhteistyössä uusia tekijöitä kiinteistöpalvelualalle - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Yhteistyössä uusia tekijöitä kiinteistöpalvelualalle
Uutinen
Urapolku kiinteistöpalvelualalla
Ura-avain-projektissa on kuvattu kiinteistöpalvelualan urapolku.
15.2.2013 15:50

Yhteistyössä uusia tekijöitä kiinteistöpalvelualalle

​Kiinteistöpalvelualan tutkinnot ja työelämän tarpeet puhuttivat Lahdessa järjestetyssä yhteistyötapaamisessa helmikuun alussa. Koulutuskeskus Salpauksen järjestämään tapahtumaan kokoontuivat kiinteistöpalvelujen tutkintotoimikunnan, oppilaitosten ja työelämän edustajat.

Merja Oljakka Sol Palvelut Oy:stä korosti, että tutkinnon järjestäjien ja työelämän yhteistyö on kaiken toiminnan perusta. Yhteistä panosta tarvitaan muun muassa nuorten työntekijöiden saamiseksi alalle.

- Yhdessä päästään parhaaseen lopputulokseen, mutta se edellyttää, että molemmilla puolilla on aikaa ja resurssia siihen.

Oljakka toivoi, että joka puolella Suomea koulutus olisi tasalaatuista, ja että tutkintojen perusteet muuttuisivat nopeammin työelämän tarpeiden mukaan.

- Kaikki lähtee siitä, että meillä on ammattitaitoisia työntekijöitä. Pitää olla laajaa osaamista sekä puhdistuspalvelu- että kiinteistöpalvelualalta, Oljakka sanoi.

- Toiminnan suunnittelu ja projektimainen työskentely pitäisi näkyä myös koulutuksessa, koska työntekijältä vaaditaan asiakaskohteissamme asiantuntijan roolia. Täytyy itse pohtia ratkaisut ja esittää ne asiakkaalle.

Selkeyttä tutkintoihin

Oulun aikuiskoulutuskeskuksessa on hiljattain aloitettu kiinteistöpalvelualan toimitilahuoltajien koulutus, joten kouluttajat Anneli Rovio ja Kirsi Hemmilä tulivat Lahteen tutustumaan kiinteistöpalvelujen tutkintotoimikunnan asioihin.
 
- Toimitilahuoltajan perustutkinnon tarjontaa pitäisi edelleen laajentaa, sillä alalla on huutava pula tekijöistä. Laitoshuoltajan ammattitutkintoa olemme kouluttaneet jo pitkään, mutta perustutkintoja tarvitaan, että saadaan uusia ihmisiä alalle, kertoi Rovio.
 
Toimitilahuoltajan tutkinto kuuluu tällä hetkellä kahden tutkintotoimikunnan alle: kiinteistöpalvelujen sekä kotityö- ja puhdistuspalvelujen. Moni toivoi selkeyttä tutkintorakenteisiin, jotta tutkinnon tuomaa osaamista olisi helpompi markkinoida työelämälle ja asiakkaille.
 
- Työelämälle pitäisi markkinoida osaamista, ei tutkintoa, sanoi Kirsi Hemmilä.
 

Lisää näkyvyyttä

Kiinteistöpalvelualan tunnettuuden ja arvostuksen lisäämiseksi on tehty töitä muun muassa Ura-avain-projektissa.  Projektissa on kehitetty alueellista ja valtakunnallista verkostoyhteistyötä.
 
- Projektissa on luotu muun muassa alueverkostoja, joiden on tarkoitus jäädä elämään jatkossakin, kertoi puhdistuspalvelualan opettaja Hannele Lahenius Koulutuskeskus Salpauksesta.
 
Projektin yhtenä tavoitteena on mahdollistaa, suunnitella ja toteuttaa työelämäjakso noin 20 opettajalle.
 
- Työelämäjakso on opettajalle todella hyvä keino päivittää osaamista ja verkostoitua, suosittelen sitä lämpimästi kaikille, totesi Lahenius.
 
Projektin aikana luotua työpaikkaohjaajien verkkokoulutusta tullaan jakamaan yleiseen käyttöön. Oppilaitokset voivat hyödyntää sitä omissa työpaikkaohjaajien koulutuksissa ja yritykset voivat käyttää sitä omissa koulutuksissaan tai työntekijöiden perehdytyksissä. Myös yksittäiset henkilöt voivat verkkoalustan avulla päivittää omaa tietämystään ja osaamistaan itsenäisesti.
 
- Verkkokoulutus on ajasta ja paikasta riippumaton. Siinä on kuvia, puhetta ja tekstiä selkeyttämässä asioiden ymmärtämistä.
 
Ura-avain-projektia hallinnoi Amiedu. Yhteistyökumppanina toimivat Koulutuskeskus Salpaus ja Vetovoima ry.
 
Teksti Silja Häikiö 
 

Lisätietoja

 
 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx