Yhdistelmätutkinnon suorittamismahdollisuus Koulutuskeskus Salpauksessa - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Yhdistelmätutkinnon suorittamismahdollisuus Koulutuskeskus Salpauksessa
Uutinen
26.2.2015 13:00

Yhdistelmätutkinnon suorittamismahdollisuus Koulutuskeskus Salpauksessa

​Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen on loppusuoralla.

Usean vuoden kokemuksen perusteella yhdistelmätutkinnon (ammatillinen perustutkinto + yo) suorittajien pääjoukko keskittyy tiettyihin tutkintoihin. Osassa tutkintoja vain yksittäiset opiskelijat suorittavat yhdistelmätutkintoa. Näissä tutkinnoissa on ollut vaikeuksia järjestää opinnot siten, että yhdistelmätutkinnon suorittaminen olisi opiskelijan näkökulmasta mielekästä (mm. opintojen päällekkäisyys) eikä vaikeuta ryhmän muiden opiskelijoiden arkea kohtuuttomasti.

Jotta pystymme tarjoamaan yhdistelmätutkinnon suorittajille parhaat mahdolliset opetusjärjestelyt, olemme päätyneet rajaamaan yhdistelmätutkinnon (ammatillinen tutkinto + yo) suorittamismahdollisuuden liitteessä mainittuihin hakukohteisiin (pdf).

Opintopolku.fi –palvelussa on yhdistelmätutkinnon suorittamismahdollisuus mainittu niiden Salpauksen tutkintojen kohdalla, joissa se on mahdollista.
 
Yhdistelmätutkinnon suorittaminen muissakaan tutkinnoissa ei ole poissuljettu. Yhdistelmätutkintopolun voi räätälöidä myös yksilöllisesti. Silloin opiskelijalta kuitenkin vaaditaan enemmän itseohjautuvuutta ja oma-aloitteisuutta. Koulupäivät voivat pidentyä ja opintoja voi joutua suorittamaan eri ryhmissä. Opintoaika voi pidentyä 3-4 vuoteen.
 
KOULUTUSKESKUS SALPAUS
Riitta Murtorinne
Opiskelijapalvelujohtaja
riitta.murtorinne[@]salpaus.fi, p. 050 502 0614
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx