YES tuo yrittäjyyskasvatusta Päijät-Hämeen lukioihin 28.8. alkaen - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > YES tuo yrittäjyyskasvatusta Päijät-Hämeen lukioihin 28.8. alkaen
Uutinen
27.8.2013 8:45

YES tuo yrittäjyyskasvatusta Päijät-Hämeen lukioihin 28.8. alkaen

​Yrittäjyyskasvatusta edistävä Päijät-Hämeen YES-keskus kiertää Lahden alueen lukioita keskiviikosta 28.8. alkaen kahden viikon ajan. Kierroksen tavoitteena on tuoda lukioiden yrittäjyyskasvatukseen erilaisia hyviä käytänteitä, malleja ja toimintaehdotuksia tekemällä oppimiseen, yhdessä tekemiseen, projektimuotoiseen oppimiseen ja uudenlaisiin oppimisympäristöihin.
 
YES Päijät-Häme järjestää lukioissa tietoiskuja yrittäjyyskasvatuksesta, YES Päijät-Hämeen palveluista sekä Nuori Yrittäjyys ry:n opinto-ohjelmista. YES-tiimin lisäksi kouluissa vierailee Koulutuskeskus Salpauksen kiinteistöalan ja Salpauksen lukion oppilaita kertomassa osallistumisestaan Nuori Yrittäjyys ry:n opinto-ohjelmiin viime lukuvuonna. Osassa lukioista myös Salpauksen lukion opettaja jakaa kokemuksiaan opetushenkilöstölle.
 

Päijät-Hämeen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Päijät-Hämeessä käynnistettiin loppuvuodesta 2012 yhteinen vuoropuhelu yrittäjyyden vahvistamiseksi ja yrittäjyyskasvatusosaamisen kehittämiseksi. Yrittäjyyskasvatuksen valitseminen maakunnallisesti yhdistäväksi kehittämisteemaksi ja koulutuksen järjestäjiä yhdistäväksi yrittäjyystalkoiksi on aloitettu laatimalla yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimenpideohjelma vuosille 2014–2020. Strategian lanseeraus tapahtuu syyskuun loppupuolella. Lukioissa saadaan ensikosketus strategiaan jo lukiokierroksen aikana.
 
Strategian tueksi on laadittu oppilaitoksia koskevat toimenpiteet, jotka määrittävät yrittäjyyskasvatuksen tavoitteita ja toimenpiteitä perusasteelta aina korkeakoulutukseen saakka.
 
Lukioiden toivotaan yrittäjyyskasvatuksen strategian myötä ottavan yrittäjyyskasvatus vahvasti keskeiseksi osaksi koulun toimintakulttuuria ja mahdollistamaan erilaisten opinto-ohjelmien ja oppimismetodien käyttö arjessa. YES Päijät-Häme vastaa opinto-ohjelmien levittämisestä kouluihin sekä on tukena ja apuna opetussuunnitelmien kehittämisessä strategian mukaisiksi. YES Päijät-Häme järjestää myös koulutuksia, infoja ja tarvittavaa koulutusmateriaalia päämäärään pääsemiseksi.
 

Lisätietoja

Sari Mertsalmi, puh. 044 708 0846
Heidi Hosiokangas, puh. 044 708 0650

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx