Vuorovaikutus ja opiskelijan kohtaaminen -koulutus - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Vuorovaikutus ja opiskelijan kohtaaminen -koulutus
TAPAHTUMA
15MAALIS

Vuorovaikutus ja opiskelijan kohtaaminen -koulutus

15.3.2016 | 9.00 - 15.30
Koulutuskeskus Salpaus, Kulttuurikeskus, Svinhufvudinkatu 2 E 15110 LAHTI
Oppilaitostyöyhteisö koostuu erilaisista ihmisistä, joiden tulisi toimia yhteen opiskelijoiden hyvinvointia tukevalla tavalla. Opetus- ja ohjaushenkilöstön välinen toimiva vuorovaikutus heijastuu opiskelijoille yhteisöllisenä, turvallisena ja välittävänä opiskeluympäristönä. Henkilöstön yhteistoiminta on myös inklusiivisen koulutuksen lähtökohta.
 
Opettajan/ohjaajan ja opiskelijoiden välinen vuorovaikutus on keskeisin oppimisprosessin laatua määrittelevä tekijä, joka voi edistää opiskelumotivaatiota, sitoutumista ja parantaa oppimistuloksia. Myönteinen tunneilmapiiri on myös oppimisen edellytys. Opettajalla on ratkaiseva merkitys luokan ilmapiiriin sekä henkilösuhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä.  
 
Osallistavassa valmennuksessa tutustutaan temperamenttiin, omaan vuorovaikutustyyliin sekä luontaisiin taipumuksiin ja niiden merkitykseen yhteisöllisen ja osallistavan oppimisympäristön rakentajana. Lisäksi pohditaan omaa tapaa kohdata ja ohjata sekä tutustutaan erilaisiin käytännön työkaluihin kohtaamisten mahdollistajana.
 
Sisältöjä
• Erilaisuuden kohtaaminen: temperamentti ja toimintatyylit
• Tunnetaidot ja myönteisen ilmapiirin merkitys
• Vuorovaikutus kohtaamisen lähtökohtana
• Kohtaamisen työkaluja

Kohderyhmä
Koulutuspäivä soveltuu kaikille nuorten ja aikuisten opetuksen tai ohjauksen parissa työskenteleville, kuten ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen, lukioiden, yläkoulujen ja nivelvaiheen opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä nuorten työpajojen ohjaushenkilöstölle.

Kustannukset
Koulutus toteutetaan osana OKM:n rahoittamaa YTY – Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä -projektia, ja on osallistujalle maksuton.
 
Aamu- ja iltapäiväkahvit tarjoaa OPINtie–hanke. Lounas on omakustanteinen.

Asiantuntijat
Sanna Wenström ja Maritta Sauvola, Ammattiopisto Luovi
 
Ilmoittautuminen ja lisätiedot
 
Petri Moilanen, OPINTIE-hanke/KohtaAmo, p. 044 708 1030, petri.moilanen@salpaus.fi
 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx