Kehitysvammaisten ääni kuuluviin sosiaalisen median ja valokuvan keinoin - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Kehitysvammaisten ääni kuuluviin sosiaalisen median ja valokuvan keinoin
Työelämätarina
4.9.2012 8:40

Kehitysvammaisten ääni kuuluviin sosiaalisen median ja valokuvan keinoin

Salpauksen aikuiskoulutuksen vammaistyöhön suuntautuvat lähihoitajaopiskelijat toteuttivat voimauttavan valokuvahankkeen yhdessä Etevan Lahden ja Nastolan toimintakeskusten, Hakamaan tilan sekä Päivätoiminta Ravuri Oy:n 40 kehitysvammaisen asiakkaan kanssa.
 
Ajatuksena oli saada kehitysvammaisten ääni kuuluviin yhdistämällä voimauttavan valokuvan idea ja sosiaalisen median (some) tarjoamat mahdollisuudet. Samalla opittiin tietotekniikan ja sosiaalisen median saloja. Opiskelijoiden oppimisen ohjaus tapahtui niin ikään somea hyödyntäen. Valokuviin yhdistettiin tekstiä ja musiikkia. Windowslive-elokuvatyökalun avulla tarinoista syntyi elokuvia.
 
– Elokuvat kertovat kehitysvammaisten asiakkaiden arjesta, päivä- ja työtoiminnasta sekä unelmista, kertoo opettaja Petra Suonio, jonka ideasta hanke sai alkunsa.
 
Kaikki osalliset olivat mukana suunnittelussa, ja hanke huipentui päätösjuhlaan, joka koettiin niin yksilöä kuin yhteisöäkin voimauttavana.
 
Positiiviset kokemukset ovat virittäneet uusia yhteistyöhankkeita eri asiakasryhmien ja työelämän tahojen kanssa. Tulossa on mielenterveyskuntoutujien voimauttavia elokuvia, aistitarinoita, työelämähaaveita...
 
– Uuden ajan oppiminen on monimuotoista: Opettaja heittäytyy rohkeasti oppijaksi ja oppimisen ohjaajaksi. Oppiminen tapahtuu todellisissa työelämän tilanteissa projektiluontoisesti, ja some tarjoaa uusia ulottuvuuksia vuorovaikutukseen ja osallisuuden toteutumiseen, toteaa Suonio.

 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx