Valovoimainen -hanke - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Valovoimainen -hanke
Työelämätarina
Valovoimainen -hanke
Valolinna
28.10.2013 17:40

Valovoimainen -hanke

​Heinolan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opiskelijaryhmä on siirtynyt lokakuun alusta Valolinnaan, entisiin Reuman tiloihin. He suorittavat työelämäpainotteista hoidon ja huolenpidon tutkinnon osaa. Jakso käynnistyi orientaatio-opinnoilla perinteisen teoriaopetuksen merkeissä. Nyt koulun penkillä istutaan vain yksi päivä viikossa - muuten oppiminen tapahtuu aidoissa työtilanteissa ja osastotunneilla. Opettajat Sanna Pirinen ja Sari Kotonen ovat jalkautuneet työpaikoille klinikkaopettajaksi. Kokeilu liittyy Valovoimainen –hankkeeseen ja klinikkaopettaja-mallin jatkokehittämiseen. Mallista on saatu hyviä kokemuksia Tie Hoitajaksi –hankkeessa.
 
Kehittämistyötä tehdään yhdessä Heinolan kaupungin koti- ja vanhuspalvelujen kanssa. Hoidon ja huolenpidon jakson työssäoppimispaikkoja ovat Asumispalveluyksikkö Mäntylä, Kanervalan Palvelukeskus ja vanhainkoti Hopeasilta. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat myös Hyvinvointi ja osaamiskeskus Valolinna ja Valolinna Klinikka Oy.
 
Hanke sai OPH:n valtionavustusta. Yhtenä tavoitteena on verkko-oppimisympäristön ja sosiaalisen median hyödyntäminen sekä oppimista tukevan audiovisuaalisen materiaalin tuottaminen.
 
- Uutta on se, että opiskelijat ovat saaneet käyttöönsä iPadit, joita he hyödyntävät oppimistehtävissä ja hoitotyössä. Lisäksi kokeillaan miten tietotekniikan avulla saataisiin mielekkyyttä ja virikkeitä asukkaiden arkeen, toteaa Sari.

Työelämäyhteistyötä lisätään jatkossa myös kuntoutumisen tukemisen tutkinnon osaan.Työelämälähtöisyydellä pyritään helpottamaan osaamisen tunnistamista ja ammattitaitokriteerien toteutumista aidoissa työtilanteissa.
 
Valovoimainen -hanke kestää vuoden 2014 loppuun. Oppilaitospartnereina ja vertaisoppimisen kohteina ovat Espoon koulutuskuntayhtymän InnoOmnia ja Turun Aikuiskoulutuskeskus. Muita hankkeeseen liittyviä tutkintoja ovat välinehuoltajan, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnot sekä vanhustyön ja työvalmennuksen erikoisammattitutkinnot.

Lisätietoja

Sari Kotonen puh. 044 708 0291
Pirjo Heinonen puh. 050 384 3909
sähköposti: etunimi.sukunimi@salpaus.fi
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx