Uusi opas antaa vinkkejä työssäoppimisen mobiiliohjaukseen - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Uusi opas antaa vinkkejä työssäoppimisen mobiiliohjaukseen
Uutinen
Mobiileilla työssäoppimista ohjaamaan
23.1.2015 14:20

Uusi opas antaa vinkkejä työssäoppimisen mobiiliohjaukseen

​Miten tietoteknologiaa voi hyödyntää työssäoppimisessa ja sen ohjauksessa? Miten mobiililaitteet helpottavat oppimisprosessin dokumentointia? Mm. näihin kysymyksiin vastaa uusi Mobiileilla työssäoppimista ohjaamaan -julkaisu. Oppaassa kuvataan opettajien ja opiskelijaryhmien aidoissa työssäoppimistilanteissa testaamia pedagogisia menetelmiä, joissa hyödynnetään tietoteknologiaa ja mobiililaitteita monipuolisesti.
 
Mobiili- ja tietoteknologia tarjoaa opettajille oivat työkalut opiskelijan työssäoppimisen ohjaamiseen ja tukemiseen. Mobiilioppiminen tekee opiskelijasta tiedon tuottajan ja jakajan. Tietoteknologian monimediaisuudesta hyötyvät myös ne opiskelijat, joiden on vaikea ilmaista itseään kirjallisesti.
 
Mobiileilla työssäoppimista ohjaamaan -julkaisu on ToPo-hankkeen eli Työpaikalla tapahtuvan oppimisen pedagogisen oppimisympäristön kehittäminen -hankkeen loppujulkaisu. Hankeverkostoon kuuluvat Helsingin kaupungin opetusvirasto, Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja / Stadin ammattiopisto (koordinoija), Ammattiopisto Tavastia, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ammattiopisto Nurmes, Invalidisäätiö / Keskuspuiston ammattiopisto ja Koulutuskeskus Salpaus.
 

Konkreettisia kuvauksia

Mobiileilla työssäoppimista ohjaamaan -oppaan kirjoittajat ovat sekä pedagogisia että tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön pitkän linjan asiantuntijoita. Oppaassa on opettajien ja opiskelijoiden kommentteja työssäoppimisen kokemuksista. Lisäksi oppaaseen on linkitetty opettajien työssäoppimisen ohjauksen hankepilotit: yhteensä 36 kuvausta siitä, miten tietoteknologiaa ja mobiililaitteita voidaan hyödyntää työssäoppimisessa ja työssäoppimisen ohjauksessa.
 
Yksi hankepiloteista on Koulutuskeskus Salpauksessa tehty 360-virtuaaliesitys, jossa on esitelty auto-, hius-, rakennus ja sosiaali- ja terveysalan työssäoppimispaikka panoraamakuvina. Kuviin on upotettu ammatillisia opetussisältöjä sekä esimerkkejä yhteisten aineiden integroinnista, mobiiliohjauksesta ja virtuaalisuuden hyödyntämisestä työssäoppimisessa.
 
- Pedagogisena tavoitteena on ollut rakentaa uudenlainen, mahdollisimman aidon ja autenttisen kuvan eri alojen tyypillisistä työssäoppimispaikoista luova verkkosivusto: 360-virtuaaliesitys, joka koostuu panoraamakuvista. Sivustolle on tarkoitus rakentaa helposti hyödynnettävää oppimateriaalia alan keskeisten tai oppimisen kannalta erityisen haasteellisten osa-alueiden oppimisen tueksi, kertoo ToPo-hankkeen projektipäällikkö Hanna Toijala.
 

Sähköisesti saatavilla

Painettua Mobiileilla työssäoppimista ohjaamaan -julkaisua on jaossa rajallisesti hankeverkoston oppilaitoksissa. Opas on saatavilla myös sähköisesti näköisversiona ja verkkosivustona.
 
- Sisältöä on paljon ja siihen kannattaa tutustua ajan kanssa. Perusasioita myös kerrataan matkan varrella, joten sisällöstä voi poimia itseä kiinnostavat luvut, sanoo ToPo-hankkeen projektipäällikkö Hanna Toijala.
 
Hanna Toijala on piirtänyt oppaan kuvat, jotka näyttävät konkreettisesti mobiililaitteiden hyödyntämisen mahdollisuuksia. Kuvat ovat CC-lisenssillä, joten niitä voi käyttää lisenssin sallimin ehdoin.
 
 
 
Salpauksen opettajat ovat osallistuneet ahkerasti iPad-koulutuksiiin. Tässä kuvassa aikuiskoulutuksen opettajat Ari Salorannan opissa.
 

Lisätietoja

Suunnittelija, Topo-hankkeen projektipäällikkö Hanna Toijala
hanna.toijala@salpaus.fi, puh. 050 385 5562

 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx