Ulkoinen arviointiryhmä: Salpaus toimii asiakaslähtöisesti - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Ulkoinen arviointiryhmä: Salpaus toimii asiakaslähtöisesti
Uutinen
Salpauksen opiskelijoita
Osoituksena Salpausken asiakaslähtöisyydestä ovat monipuoliset palvelut opiskelijoille. Kuva: Teemu Töyrylä
7.8.2015 14:10

Ulkoinen arviointiryhmä: Salpaus toimii asiakaslähtöisesti

Ulkoisen arviointiryhmän mukaan Koulutuskeskus Salpaus toimii hyvin asiakaslähtöisesti. Osoituksena tästä ovat monipuoliset palvelut opiskelijoille, alueen elinkeinoelämälle ja erilaisille asiakasryhmille. Palveluita myös kehitetään tarpeiden mukaisesti. 
 
Ulkoiset arvioijat tarkastelivat Salpauksen toimintaa ja laadunhallintajärjestelmää huhtikuussa. Salpaus valikoitui yhdeksi 35 koulutuksenjärjestäjästä, johon Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) teki ulkoisen arviointikäynnin keväällä 2015. Raportti arvioinnin tuloksista saatiin kesällä.
 
- Salpaus on luonut vahvan ja laajasti tunnetun imagon monipuolisena sekä korkeatasoisena ammatillisen koulutuksen järjestäjänä ja monipuolisten työelämälähtöisten palveluiden tuottajana alueella, raportissa todetaan.
 
Ulkoisen arviointikäynnin aikana arviointiryhmä haastatteli n. 175 henkilöä: opiskelijoiden, henkilöstön, työelämän ja sidosryhmien edustajia. Lisäksi arviointiryhmä tutustui Salpauksen sähköiseen toimintajärjestelmään ja dokumentteihin. Ulkoinen arviointi pohjautui itsearviointiin, joka tehtiin Salpauksessa alkuvuodesta.
 

Toimintakulttuuri ja Salpaus-henki vahvuutena

Ulkoisen arviointiryhmän mukaan Koulutuskeskus Salpauksessa on vahva, omaa identiteettiä ja yhtenäisyyttä korostava kulttuuri. Toimintakulttuurista heijastuu sitoutumista edistävä ylpeys kuulumisesta työyhteisöön.
 
- Täällä on hyvin vahva Salpaus-spirit: yhteinen tekeminen, yhteinen sitoutuminen, ylpeys kuulumisesta tähän organisaatioon. Kehittämismyönteinen ilmapiiri on osa salpauslaista henkeä, sanoi pääarvioija Anu Räisänen heti arvioinnin jälkeen.
 
Salpauksessa on vahva kehittämisen ja jatkuvan parantamisen toimintakulttuuri. Toiminnan laadun parantamiseen ja kehittämiseen liittyvät menettelyt ovat monipuolisia. Johto ohjaa toimintaa tavoitteellisesti jatkuvan parantamissyklin mukaan. Erilaisen ennakointi-, seuranta- ja arviointitiedon pohjalta tehdään kehittämistä ja sen resursointia koskevia päätöksiä. 

Arviointiryhmän mukaan Salpaus on kehittänyt tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti omaa laadunhallintaansa. Laadunhallinta on integroitu toimintajärjestelmään, mikä tukee laadunhallinnan jalkauttamista käytäntöön. 
 

Opiskelijoiden ja kumppaneiden osallistuminen toimintaan kehittämiskohteena

Kehittämiskohteina ulkoinen arviointiryhmä esitti eri koulutusalojen välisen tasalaatuisuuden kehittämisen sekä hyvien käytäntöjen levittämisen ja vakiinnuttamisen. Arviointiryhmä korostaa, että Salpauksessa on tarpeen edelleen kehittää työpaikkaohjaajien koulutuksen toimintamalleja yhdessä työelämän toimijoiden kanssa. Lisäksi sidosryhmien, kumppaneiden ja opiskelijoiden osallistumista toiminnan suunnitteluun ja laadunhallintaan on edelleen syytä tehostaa. 

Salpaus ottaa itsearvioinnin ja ulkoisen arvioinnin tulokset huomioon strategisten kehitysohjelmien valmistelussa.
 
 
 

Lisätietoja

Kehittämispäällikkö Sari Mikkola
puh. 044 708 0594, sari.mikkola[@]salpaus.fi 
 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx