Työssäoppimassa historiallisella museolla - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Työssäoppimassa historiallisella museolla
Opiskelijatarina
7.6.2013 12:40

Työssäoppimassa historiallisella museolla

​Lahden historiallisen museon Viipuri -näyttely tarjosi mielenkiintoisen työssäoppimisympäristön Salpauksen opiskelijoille. Opiskelijat pääsivät pintakäsittelemään kolmeen kerrokseen sijoittuvan näyttelyn seinäpinnat. Lisäksi opiskelijat toteuttivat imitaation Monrepos`n kuuluisasta kävelysillasta, rekonstruktion viipurilaisesta taidemuseosta sekä kullatun viipurinrinkelin.

Projektiin osallistuneet opiskelijat olivat pääosin sisustusalan opiskelijoita, mutta mukaan mahtui muutama puuseppä- ja tilarakennusopiskelijakin. Opiskelijoiden ohjauksesta vastasi oppilaitoksen puolelta ohjaavana opettajana toiminut Carita Kaalikoski ja museolta tuottaja Tuija Vertainen.

Oppilaat aloittivat työssäoppimisjakson tutustumalla vanhoihin valokuviin ja näyttelyn esineistöön sekä museon suunnitelmiin ja ideoihin joiden pohjalta näyttely rakennettaisiin. Seuraavana työvaiheena oli miettiä millä eri toteutustavoilla saavutettaisiin halutunlainen lopputulos ja kuinka se toteutettaisiin.

Näyttelyrakenteiden ja materiaalien esivalmistelut suoritettiin oppilaitoksen tiloissa, koska näyttelyn rakentamiseen oli varattu aikaa vain kolmisen viikkoa. Museolla tehtiin seinäpintojen tasoitukset, pintakäsittelyt sekä erilaisten rakenteiden kokoaminen.

Haastavaa projektissa oli museon toimintojen ja aikataulujen huomioiminen eri työvaiheissa ja uudenlaisen toimintakulttuurin omaksuminen. Opiskelijat kokivat positiivisena sen, että he pääsivät alusta asti suunnittelemaan ja toteuttamaan suurelle yleisölle suunnattua näyttelyä.

Museolla oltiin erittäin tyytyväisiä opiskelijoiden työhön ja työpanokseen. Projektia pidettiin hyvänä päänavauksena yhteistyölle, jonka toivotaan jatkuvan tulevaisuudessa.

Projektiin osallistuneet opiskelijat (pdf)

Näyttely avoinna 17.5.2013 - 16.3.2014
Lahden historiallinen museo
Lahden kartano
Lahdenkatu 4
15110 Lahti

 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx