Työpaikkakouluttaja, tule perehdytystilaisuuteen! - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Työpaikkakouluttaja, tule perehdytystilaisuuteen!
Uutinen
Koulutustarkastaja Marita Nauha (toinen vasemmalta) jakaa materiaaleja työpaikkakouluttajina toimiville Margit Melinille, Merja Huuskoselle ja Ari Vienoselle.
24.5.2016 15:30

Työpaikkakouluttaja, tule perehdytystilaisuuteen!

​- Kaikkien tulisi käydä työpaikkakouluttajien perehdytys, totesi työpaikkakouluttaja Tapani Toivonen Stora Enso Woodproducts Oy:stä kevään 2016 viimeisessä perehdytystilaisuudessa.

Palaute tammikuussa 2015 aloitetuista oppisopimusopiskelijoiden työpaikkakouluttajina toimivien perehdytystilaisuuksista on muutenkin ollut myönteistä. Osallistujien mukaan parituntinen on auttanut selkeyttämään heidän omaa rooliaan työpaikkakouluttajana ja työssä oppimisen tavoitteiden tekemistä. Myös ohjauksen merkitys sekä keskustelun tärkeys muutenkin kuin väliarvioinnin aikaan ovat jääneet mieleen.

Perehdytyksessä käydään läpi esimerkiksi työpaikkakouluttajan tehtäviä, työssä oppimista ja arviointia. Välipalana mietitään vaikkapa erilaisia oppimistyylejä. Tarkemmat aiheet ja käsittelytavat muokkautuvat aina osallistujien mukaan.

Palautteessa on käynyt ilmi, että useat työpaikkakouluttajat toivoisivat työnantajiltaan lisää resursseja vastuullisen tehtävänsä hoitamiseen.

Työpaikkakouluttajan tehtävät oppisopimusopiskelijan matkassa:

  • perehtyy oppisopimuksella suoritettavan tutkinnon perusteisiin ja ammattitaitovaatimuksiin
  • järjestää opiskelijalle mahdollisuuden oppia tutkinnon vaatimia työtehtäviä
  • suunnittelee tavoitteellisesti työssä oppimista yhdessä opiskelijan kanssa
  • ohjaa, neuvoo ja opastaa opiskelijaa yhdessä työyhteisön muiden työntekijöiden kanssa
  • arvioi säännöllisesti opiskelijan kanssa työssä oppimista ja ammatillista kehittymistä väli- ja päättöarvioinnein sekä toimittaa arviointitiedot oppisopimuskoulutuksen järjestäjälle

Perehdyttämisen jälkeen työpaikkakouluttaja voi jatkaa omaa kehittymisen polkuaan esimerkiksi työpaikkaohjaajakoulutukseen, joita myös järjestetään Salpauksessa.

Suunnilleen kerran kuussa järjestettävät perehdytystilaisuudet jatkuvat taas syksyllä. Tervetuloa uudet ja vanhat työpaikkakouluttajat!

Katso syksyn tilaisuuksien aikataulut ja ilmoittautumisohjeet.

Tapaamisiin!

Lisätietoja

koulutustarkastajat Marita Nauha, puh. 044 708 0561, ja Ritva Koskinen, puh. 044 708 0249, etunimi.sukunimi@salpaus.fi

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx