Työpaikkakouluttaja näkee oppisopimuskoulutuksen tuoman ilon ja osaamisen - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Työpaikkakouluttaja näkee oppisopimuskoulutuksen tuoman ilon ja osaamisen
Työelämätarina
17.11.2015 8:35

Työpaikkakouluttaja näkee oppisopimuskoulutuksen tuoman ilon ja osaamisen

Oppisopimus on kätevä keino hankkia lisäkoulutusta ja pätevyyttä käytännön työtehtävissä. Tämä on huomattu Lassila & Tikanojan Lahden toimipisteessä, jossa kiinteistöhuollon ja -tekniikan tehtävissä toimii noin 50 työntekijää. Heistä kymmenkunta suorittaa parhaillaan kiinteistöpalvelujen perus- tai ammattitutkintoa oppisopimuksella. Tyypillisesti kaksivuotisen koulutuksen aloittaa vuosittain noin viisi työntekijää. 
 
Juttelimme työpaikkakouluttajana toimivan huoltomies Raimo Tuomisen kanssa siitä, mitä oppisopimuskoulutus yritykselle ja opiskelijoille antaa ja mitä se vaatii.
 
Mikä merkitys oppisopimuskoulutuksella on L&T:n Lahden toimipisteelle?

Oppisopimuksen avulla saamme ennen kaikkea osaavia työntekijöitä. Kiinteistöalalla myös asiakkaat vaativat työntekijöiltä koulutusta, ja oppisopimuskoulutus on meille siihen sopiva tapa.
 
Koulutamme mielellämme henkilökuntaamme, joten meille on hyvä, että kiinteistöpalvelujen oppisopimuskoulutusta tarjoava taho on samassa kaupungissa ja siten lähellä. Sen ansiosta on helppoa sopia aikataulut ja saamme koulutettua työntekijöitä joustavasti.
 
Miten valitsette oppisopimuskoulutettavat?
 
Kun käymme kehityskeskusteluita työntekijöiden kanssa, käsittelemme myös koulutuksen tarvetta. Työntekijät joko itse ehdottavat oppisopimuskoulutusta tai sitten esimiehet nostavat asian esiin, jos jollain ei ole alan koulutusta.
 
Meillä ei ole ongelmaa, että oppisopimuksen suorittajat eivät olisi motivoituneita. Uskon, että osaaminen motivoi heitä, se että osaavat tehdä enemmän ja ottaa vastuuta.
 
Oppisopimuskoulutuksen suorittamisen tueksi tehdään esimerkiksi henkilökohtainen opiskeluohjelma eli HOPS, työtehtäväkartoitus ja henkilökohtaistamissuunnitelma. Millaista tukea saatte oppisopimuksen suunnitteluun ja ohjaukseen?
 
Salpauksessa palvelu on hyvin osaavaa, opiskelijatkin saavat tarvitessaan henkilökohtaista tukea. Meitä on neljä työpaikkakouluttajaa, ja voimme olla Salpaukseen henkilökohtaisesti yhteydessä ja saada neuvoja kaikenlaisissa asioissa.
 
Sitten on käytössä arviointikaavakkeita ja pohjia, joista on hyötyä ohjauksessa.
 
Meillä työntekijä saa ehdottaa, mihin haluaa koulutuksessaan keskittyä. Muokkaamme oppisopimusta sitten jonkin verran jokaisen opiskelijan taitojen ja kiinnostusten sekä työkohteiden mukaan.
 
Väliarviointien avulla seurataan oppisopimuksen toteutumista ja etenemistä. Miten ne teillä toteutetaan?
 
Käymme opiskelijan kanssa läpi, mitä aiheita on käsitelty ja miten hän on kehittynyt. Puhumme myös siitä, mikä on mennyt hyvin ja missä taas tarvitaan lisäpanostusta.
 
Pystymme järjestämään työn puolesta oppimista, jos jollekin tietylle asialle on väliarvioinnin perusteella tarvetta. Laitamme oppisopimuksen suorittajan esimerkiksi vanhemman työntekijän mukaan, jolla on juuri siitä asiasta kokemusta. Siellä sitten näkee, miten työ tehdään.
 
Mikä oppisopimuksessa on haasteellisinta?
 
Minun kannaltani haastavinta on varmaan näyttöjen vastaanoton aikataulutus.
 
Entä mikä on oppisopimuskoulutuksen paras puoli?
 
Parasta on, että opiskelija saa tutkinnon ja työnantaja saa osaavan työntekijän. Omalta kannaltani palkitsevinta on nähdä se iloisuus työssä, kun opiskelija on oppinut jotain uutta ja tuntee osaavansa.
 

Lisätietoja Salpauksen kiinteistöpalvelualan oppisopimuskoulutuksesta

Koulutustarkastaja Rita Onkalo, puh. 050 526 5889
rita.onkalo[@]salpaus.fi
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx