Työnantajan kannattaa hyödyntää palkkatuki - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Työnantajan kannattaa hyödyntää palkkatuki
Työelämätarina
Timo Toivettula
Timo Toivettula kertoo, että palkkatukiasioissa voi ottaa yhteyttä
TE-toimiston palkkatukiyksikköön.
25.8.2014 16:20

Työnantajan kannattaa hyödyntää palkkatuki

​Palkkatuen avulla työnantaja voi palkata esimerkiksi työmarkkinoille palaavan tai oppisopimuksella ammattiin koulutettavan henkilön. Viime vuonna Hämeen TE-toimistossa tehtiin yli 5 000 myönteistä palkkatukipäätöstä.
 
– Kun työnantaja palkkaa työttömän henkilön, niin palkkakustannuksiin voi saada rahallista tukea, kertoo palveluesimies Timo Toivettula Hämeen TE-toimistosta.
 
Tuki on harkinnanvarainen. Työnantajan osalta tuen ehdot tarkoittavat lähinnä sitä, että perusasiat ovat kunnossa, kuten verot ja sosiaaliturvamaksut maksettu. Lomautettuja tai irtisanottuja henkilöitä ei saa olla samoissa töissä, joita palkkatuella työllistettävä tulee tekemään. Työnhakijan kohdalla ehtoja ovat esimerkiksi työkokemuksen puute, pitkä työttömyys tai terveydelliset syyt.
 

Tukea myös oppisopimuskoulutukseen

 
Oppisopimuksella koulutettava opiskelee tutkinnon ja on työsuhteessa työnantajaan. Suurin osa oppimisesta tapahtuu työpaikalla.
 
Palkkatuki liittyy oppisopimuskoulutukseen harvoin, sillä enemmistö opiskelijoista, noin 85 prosenttia on lähtötilanteessa jo työsuhteessa. Palkkatuki on kuitenkin mahdollisuus, jota voi saada koulutuskorvauksen lisäksi työttömän työnhakijan oppisopimuskoulutukseen.
 

Tukipäätös haettava ennen työsuhteen alkamista

 
Kun yritys, kunta tai yhdistys haluaa palkata työttömän työnhakijan tai ottaa hänet koulutettavaksi oppisopimuksella, niin mitä pitää tehdä?
 
– Ota yhteyttä Hämeen TE-toimiston palkkatukiyksikköön. Palkkatukipäätös on haettava aina ennen työsuhteen alkamista, Timo Toivettula sanoo.
 
Oppisopimuskoulutuksessa työnantaja ja työnhakija käyvät vielä tätä ennen Salpauksen koulutustarkastajan kanssa läpi oppisopimuskoulutuksen edellytykset.
 
Suurimman osan palkkatukeen liittyvästä asioinnista voi hoitaa netissä. Sähköinen hakemus myös nopeuttaa palkkatuen maksamista ja koko käsittelyprosessia.
 
Mitä papereita tai liitteitä työnantaja tarvitsee netissä täytettävän hakemuksen lisäksi?
 
– Hakemuksen liitteeksi tulevat todistukset, kuten verotustiedot, TE-toimisto hankkii viran puolesta. Niitä ei siis työnantajan tarvitse hankkia. Lisäksi oppisopimukseen tarvitaan koulutustarkastajalta saatu puoltava lausunto, jonka työnantaja toimittaa TE-toimistoon. Paperityötä ei ole kovin paljon, mutta halutessaan sen voi ulkoistaa vaikka tilitoimistolle, kuten jotkut yritykset ovat tehneet, kertoo
asiantuntija Esa Oikarainen Hämeen TE-toimiston palkkatukiyksiköstä.
 

Nuoren oppisopimuskoulutukseen tukea jopa kolmeksi vuodeksi

 
Kuinka paljon tuki on ja miten pitkältä ajalta sitä maksetaan?
 
– Kokoaikaisesta työntekijästä palkkatuki on 700–1 300 euroa kuukaudessa. Minimiaika on yksi kuukausi, ja yleensä jakson pituus on 1–24 kuukautta. Pisimmillään jakso voi olla kolme vuotta, jos kyseessä on suoraan peruskoulusta tulevan nuoren kouluttaminen oppisopimuskoulutuksella.
 
Esa Oikarainen kertoo, että TE-toimistossa on palkkatukeen liittyvä palvelulupaus: palkkatukihakemus käsitellään 10 työpäivän kuluessa sen saapumisesta.
 
– Palkkatuki on hyväksi havaittu tukimuoto, joka työnantajan
kannattaa ilman muuta hyödyntää, Oikarainen muistuttaa.

Hämeen TE-toimiston palkkatukiyksikkö
Puh. 0295 041 797
www.te-palvelut.fi
  
UUTTA! Palkkatukivalmistelu oppisopimuskoulutuksessa - Asiakasohje
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx