Työelämä murroksessa - koulutus mukana muutoksessa - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Työelämä murroksessa - koulutus mukana muutoksessa
Uutinen
Anu Järvensivu
Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Anu Järvensivu puhui työelämän muutoksen trendeistä Päijät-Hämeen koulutuskonsernin työelämäneuvottelukuntien seminaarissa.
27.11.2014 10:15

Työelämä murroksessa - koulutus mukana muutoksessa

​Työelämässä on edessä iso murroskohta, jollainen on koettu viimeksi teollisuusyhteiskuntaan siirtymisen yhteydessä. 3D- ja 4D-tulostus, robotisaatio ja digitalisaatio tuovat uusia mahdollisuuksia. Palvelualat tuskin työllistävät jatkossa yhtä paljon kuin nyt, sillä robotit ja muu teknologia korvaavat ihmistyövoimaa.

- Sosiaaliset taidot, moraali, tunteet, oivaltaminen ja luovuus säilyvät pisimpään ihmisillä, sanoo Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Anu Järvensivu.
 
Järvensivu puhui Päijät-Hämeen koulutuskonsernin työelämäneuvottelukuntien seminaarissa Fellmanniassa 26.11.

Monelle on tuttua jokapäiväinen härdelli, jossa yksi sähköposti tai puhelu aamulla laittaa koko päivän ohjelman uusiksi. Härdellin johtaminen on haastavaa, sillä työtä tehdään useissa projekteissa useiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Työyhteisöt pilkkoutuvat muuttuviksi yhteisöiksi.

Palkkatyösuhde ei ole enää itsestäänselvyys, vaan ihmiset toimivat moniroolisesti tai monissa työsuhteissa yhtä aikaa. Yrittäjyys, osuuskunnat ja itsensä työllistäminen ovat kasvussa.
 


Koulutus ja työelämä yhteistyössä

Seminaarissa pohdittiin paneelikeskustelun muodossa muun muassa sitä, miten koulutus voi jatkossakin vastata muuttuvan työelämän tarpeisiin. Millainen yhteistyö koulutuksen ja työelämän toimijoiden välillä on tarpeen?

- Työssäoppimisjakso on hyvä tapa ottaa opiskelijoita yrityksiin. Myös opettajien kannattaa lähteä rohkeasti työelämäjaksoille, kehotti Osuuskauppa Hämeenmaan henkilöstöjohtaja Susa Nikula.
 
Ammattikorkeakoulussa työelämäyhteistyö konkretisoituu perinteisten harjoittelujaksojen lisäksi projekteissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa. Myös toisella asteella projektimainen oppiminen, tiimityö ja opiskelijoiden omat harjoitusyritykset lisääntyvät.

- Laureassa opiskelijat tekevät paljon esimerkiksi markkinoinnin selvityksiä ja suunnitelmia suoraan yrityksille. Opiskelijat pääsevät työskentelemään oikeiden asiakkaiden kanssa, ja etenkin pienelle yritykselle hyöty voi olla tosi iso, kertoi Laurea-ammattikorkeakoulun aluepalvelujohtaja Teemu Ylikoski.

Koulutuskeskus Salpauksessa suunnitellaan parhaillaan uusia opetussuunnitelmia ja valmistaudutaan koko tutkintojärjestelmän uudistukseen.

- Ammatillisessa koulutuksessa tutkintojen pitää olla työelämälähtöisiä. Haluamme suunnitella opiskelijoiden tutkintoon johtavia opintopolkuja yhdessä työelämän edustajien kanssa, sanoi Salpauksen vararehtori Seija Katajisto.
 

Lahden ammattikorkeakoulun kehitysjohtaja Maarit Fränti, Koulutuskeskus Salpauksen vararehtori Seija Katajisto ja Osuuskauppa Hämeenmaan henkilöstöjohtaja Susa Nikula osallistuivat työelämäneuvottelukuntien seminaarin paneelikeskusteluun.

Teksti Silja Häikiö, kuvat Fanni Paappanen
 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx