Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnosta uusia toimintamalleja Aavan vanhustyöhön - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnosta uusia toimintamalleja Aavan vanhustyöhön
Uutinen
Salpauksen opettaja Inkeri Liimatainen jakoi todistukset tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon suorittaneille.
18.12.2014 8:35

Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnosta uusia toimintamalleja Aavan vanhustyöhön

​Neljäkymmentä Peruspalvelukeskus Aavan vanhustyön työntekijää on suorittanut tuotekehittäjän erikoisammattitutkintoa Koulutuskeskus Salpauksessa. Ensimmäisen tuotekehittäjäryhmän valmistujaisjuhlaa vietettiin Koulutuskeskus Salpauksessa torstaina 18.12.

Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto on jatkoa mittavalle koulutukselle, jossa Aava on uudistanut palvelurakennettaan. Koulutus alkoi Koulutuskeskus Salpauksessa vuonna 2012, ja siihen on osallistunut kaiken kaikkiaan yli 400 vanhustyön työntekijää.
 
- Aavassa todettiin, että vanhuspalvelulain uudistus koskee kaikkia ikäihmisten kanssa työskenteleviä. Uudenlaisen ajattelun ja tekemisen aikaansaamiseksi halusimme laajan koulutuksen. Koulutukselta toivoimme herättelyä, jopa ravistelua perinteisestä ja vanhasta ajattelusta: vanhukset eivät asu meidän työpaikoillamme tai elä meidän ehdoillamme, vaan meidän työmme menee heidän koteihinsa ja työmme rytmi syntyy heidän kanssaan elämisestä, kertoo koti- ja asumispalvelujen päällikkö Markus Forsell Peruspalvelukeskus Aavasta.
 
Forsellin mukaan koulutuksen hyödyt näkyvät kolmella tasolla.
 
- Ensiksi, työntekijämme puhuvat eri tavalla työstä, asiakkaista ja muutoksen tarpeista. On siis omaksuttu ja osataan hyödyntää opittua. Toiseksi, eri yksiköissä on syntynyt rohkelikkojen joukkoja, jotka ovat alkaneet tekemään muutosta jarrumiehistä välittämättä. Kolmanneksi, julkisten blogien, lehtikirjoitusten ja muiden medioiden kautta olemme rohkeasti kertoneet esimerkkejä siitä, mitä meillä on tapahtunut, kun asiakas on laitettu ykköseksi. 
 

Kotiutuminen nopeammaksi ja sairaalatasoista hoitoa kotiin

Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon suorittaneet ovat tehneet kehittämistöitä, jotka näkyvät konkreettisella tasolla Aavan vanhustyössä. Nastolan kotihoidon esimies Katri Eerola loi toimintamallin, jolla asiakkaiden vastaanottamista sairaalasta kotihoitoon voidaan nopeuttaa.
 
- Kotihoidossa täytyy olla valmius ottaa asiakas vastaan heti samana päivänä, kun tarve on. Luomassani toimintamallissa kotihoidossa on yksi lähihoitaja, jonka työajasta varataan aikaa äkillisiä kotiutuksia varten. Lähihoitaja hakee asiakkaan sairaalasta ja huolehtii kaikki perustarpeet sekä kotikäynnit oman työaikansa puitteissa, kertoo Eerola.
 
Kotihoidon valmiuden lisääminen ja niin sanottujen viivepäivien vähentäminen on taloudellisesti merkittävää. Toimintamallilla tavoitellaan myös turvallista kotiutumiskokemusta asiakkaille sairaalajakson jälkeen.
 
- Kotiutuminen tehdään ammattitaitoisesti ja asiakasta kuunnellen, Eerola jatkaa.
 
Kotiutushoitaja Leena Kumpula pilotoi tuotekehitystyössään kotisairaalatoimintaa Nastolassa.
 
- Kotiutushoitajan työssäni tulee lähes päivittäin eteen tilanteita, joissa asiakkaat kysyvät kotona annettavan hoidon mahdollisuutta. Kukapa meistä ei haluaisi sairastaa kotonaan: omassa tutussa ympäristössä omien aikataulujen mukaan.  Kotisairaalahoito on määräaikaista ja sairaalatasoista hoitoa, joka tapahtuu potilaan kotona tai tehostetun palveluasumisen yksikössä potilaan suostumuksella, Kumpula kertoo.
 
- Asiakkailta saatu palaute kotisairaalasta oli erittäin positiivista. Henkilökunnalta tulleen palautteen myötä toimintaa on hyvä kehittää eteenpäin. Kotisairaalatoiminta on tarkoitus vakiinnuttaa Nastolassa ja laajentaa Orimattilaan, kunhan henkilöstöresurssit sen sallivat, hän jatkaa.
 
 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx