Tuotekehittäjä luo tuottavuutta kehittämällä - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Tuotekehittäjä luo tuottavuutta kehittämällä
Uutinen
18.8.2016 9:10

Tuotekehittäjä luo tuottavuutta kehittämällä

​Nopeasti muuttuvassa työelämässä etsitään jatkuvasti tapoja nostaa toiminnan kannattavuutta, parantaa markkina-asemaa kilpailluilla markkinoilla sekä vastata asiakkaiden tarpeisiin enemmän ja paremmin kuin muut.

Hyvän sysäyksen tähän tarjoaa tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto, joka kannustaa rohkeaan kehittämiseen, uudenlaisiin tapoihin toimia sekä uusien tuotteiden ja palveluiden käynnistämiseen työpaikoilla.

Salpaus on jo usean vuoden ajan valmentanut satoja tuotekehittäjiä erilaisissa organisaatioissa: palvelualan yrityksissä, tuotteita valmistavissa yrityksissä sekä julkisissa organisaatioissa, joissa kehittämisen pääpaino on yleensä ollut toimintatapojen ja palvelujen uudistamisessa.

Tutkinnon ajankohtaisuudesta kertoo se, että 2000-luvulla sen on aloittanut Salpauksessa yli 500 oppisopimusopiskelijaa.

Uudistettu tutkinto vastaa työelämän tarpeisiin

Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnossa keskitytään käyttäjän tarpeista lähtevään hyötyyn ja lisäarvoon, joka kehittämisen tuloksena saavutetaan. Esimerkit todistavat, että toiminnan tehostaminen ja tuottavuuden nousu voidaan mitata euroissa.

Parhaimmillaan organisaatioon on syntynyt kehittäjämieli ja kehittäjäverkosto, jossa innovaatioita nähdään kaikkialla ja jossa nopeat pilotit tuovat toimintaan ketterää kehittämisen meininkiä.


Vuoden 2017 alusta tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto uudistuu entistä enemmän käyttäjälähtöiseen kehittämisen suuntaan.

Tutkinnossa pääpaino tulee olemaan

  • proaktiivisessa kehittämisessä
  • tuotteistamisessa
  • palvelumuotoilussa
  • brändäämisessä sekä
  • innovaattorina toimimisessa.

Eli juuri niissä asioissa, joita kohtaamme tulevaisuuden työelämässä.

Tuotekehittäminen ei ole ammattialakohtaista, vaan kuka tahansa, jolla on ideoita ja innostusta kehittää itseään, omaa yritystään tai työympäristöään, voi tulla mukaan innovatiiviseen valmennusohjelmaamme kehittymään kehittäjänä ja kehittämään omaa organisaatiotaan sekä samalla suorittamaan tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon.

Arvioijien kommentteja tuotekehitystöistä:

Tuotekehitystyö ”Asiakaslähtöinen kuntoutuminen modernissa kuntoutussairaalassa ja sairaalasta kotiin” on laaja ja monitahoinen kehittämisprojekti, joka huomioi lainsäädännön vaatimukset ja Lahden kaupungin strategiset tavoitteet.
(Kaupunkiorganisaatio)

Tuotekehitystyön ”Palveluasumisesta koti - hyvän elämän elementit” aikana vanhainkodin asukkaat otettiin mukaan vanhainkodin toiminnan suunnitteluun ja ideointiin ollen merkittävä tuotekehitystyö.
(Peruspalvelukeskus, kuntayhtymä)


Tuotekehitystyössä ”Vammaispalveluiden ja kehitysvammapalveluiden uusien toimintamallien rakentaminen” tutkinnon suorittaja on toteuttanut hyvän uuden toimintamallin, joka sisältää myös äänidokumentin, jota voi hyödyntää jatkossa monissa yhteyksissä.
(Peruspalvelukeskus, kuntayhtymä)

Tuotekehitystyön tavoitteena oli tehostaa kaupan tavaravirtoja Lahden yksikössä. Mallista syntyi tuotteistettu toimintatapa, joka voitiin monistaa muihin yrityksen yksiköihin. Suorittaja nimesi hankkeen ”Sesonkituotteiden myynnin tehostamisen malliksi”. Lisäksi tutkinnon suorittaja koki saaneensa hyvän lisäpanoksen kehittämiseen ja auttoi levittämään kehittämisajattelua koko yksikössä.
(Rakentamisen kaupan ketju)

Kysy lisää

Valmennuksista ja tulevista uudistuksista tutkinnossa: opettajat Inkeri Liimatainen, puh. 050 538 2350, ja Ari Nieminen, puh. 044 708 1520

Rahoituksesta ja oppisopimusmahdollisuuksista: asiakasvastaava Heidi Kari, puh. 044 708 0711

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@salpaus.fi.

Tutustu tuotekehittäjän erikoisammattitutkintoon

Teksti ja kuvat: Inkeri Liimatainen

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx