Tuetulla oppisopimuksella lähihoitajaksi - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Tuetulla oppisopimuksella lähihoitajaksi
Opiskelijatarina
Sonja Moilanen
Sonja Moilanen viihtyy hyvin vanhusten parissa ja kokee alan omakseen. Lähihoitajan työ on ollut monipuolisempaa kuin hän aluksi ajatteli.
9.1.2013 14:20

Tuetulla oppisopimuksella lähihoitajaksi

Lähihoitajaksi opiskeleva Sonja Moilanen aloitti sairaanhoidon opinnot vuonna 2009, mutta opinnot keskeytyivät seuraavana vuonna. Hän oli vähän aikaa työttömänä kunnes työllistyi Horisontin avulla Tapanila-kotiin.

Tämä oli ratkaiseva vaihe Sonjan opintojen jatkumiselle tuettuna. Horisontti edesauttoi ensin työllisyystuen saamisessa ja sitten oppisopimuksen solmimisessa työnantajan kanssa.

Horisontin työhönvalmentaja on antanut tukea tarvittaessa ja ollut yhteydessä Sonjaan kerran kuukaudessa joko tapaamalla Sonjan tai puhelimitse. Horisontin osuus oli erittäin tärkeä ammatillisten suunnitelmien käynnistymiseksi, koska työ- ja elinkeinotoimistoon meneminen voi olla vaikeaa monelle nuorelle. Sonjan mielestä oppisopimuskoulutus on hyvä vaihtoehto ja sitä kannattaa rohkeasti kokeilla, jos se yhtään kiinnostaa.
 
Sonjalla on hyvä työpaikkakouluttaja tukena käytännön työn oppimisessa ja Sonja saa tarvittavan määrän ohjausta ja tukea sekä häneltä että muilta työntekijöiltä. Tapanila-kodin ilmapiiri on kannustava ja kodinomainen, ja vanhuksille tarjotaan siellä paljon erilaisia aktiviteetteja.  Sonja voi näin olla mukana erilaisissa oppimistilanteissa.
 
Sonja viihtyy hyvin vanhusten parissa ja kokee alan omakseen. Lähihoitajan työ on ollut paljon monipuolisempaa kuin hän aluksi ajatteli, ennakkoluulot ovat karisseet.
 
Työn ja opiskelun yhdistäminen on Sonjan mielestä joskus haastavaa, kun haluaa tehdä molemmat hyvin. Käytännön työn avulla oppiminen on kuitenkin Sonjan juttu, kirjoista ei voi oppia työtä samalla tavalla. Salpauksen ohjaavan opettajan kanssa käydyt keskustelut ja tietopuolinen opetus täydentävät ja tukevat oppimista. Koulutustarkastajaa Sonja tapaa neljän kuukauden välein arviontikeskusteluissa. Hän kokee, että on hyvä kun istutaan yhdessä, kootaan ajatukset ja annetaan rakentavaa palautetta.
 
Sonja kokee kasvaneensa ihmisenä, hän ei pelkää tekevänsä virheitä, päinvastoin niistä oppii. Tulevaisuuden tavoitteena on saada ensin alan töitä kevään 2013 valmistumisen jälkeen ja myöhemmin tulevaisuudessa kiehtoisi opintojen jatkaminen sairaanhoitajaksi.
 
Menestystä Sonjalle opintoihin!
 

Fakta: Tuettu oppisopimus

Koulutuskeskus Salpauksessa on kehitetty yhdessä Lahden kaupungin Nuorisopalveluiden kanssa uusia toimintatapoja nuorten ohjaamiseksi esimerkiksi työpajojen kautta oppisopimuskoulutukseen. Näin on syntynyt malli tuetusta oppisopimuksesta ja se on vakiinnutettu osaksi nuorisopalveluiden toimintaa.
 
Lisäksi on sovittu yhteistyöstä koulutustarkastajien, nuorisopalveluiden työhön- ja yksilövalmentajien sekä ammatillisen aikuiskoulutuksen opettajien ja työpaikkakouluttajien kanssa.
 
Tuettua oppisopimusmallia suunniteltaessa mukana oli myös aikuisia ja maahanmuuttajia, jotka tarvitsivat tukea ja ohjausta opintojen aikana. Heitä varten luotiin mm. tutorverkosto, selkeäkielistä sekä opiskelijoita että työpaikkakouluttajia palvelevaa materiaalia ja kehitettiin edelleen kunkin oppisopimusopiskelijan tarvitsemia tuki- ja ohjauspalveluja.
 
Lahden nuorisopalvelut, Horisontti
 
Teksti ja kuva Anja Koskinen
 

Lisätietoja

koulutustarkastaja Marita Nauha, puh. 044 708 0561
marita.nauha[@]salpaus.fi
 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx