Teimme uuden kansainvälisten liikkuvuuksien ennätyksen - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Teimme uuden kansainvälisten liikkuvuuksien ennätyksen
Uutinen
15.3.2017 14:45

Teimme uuden kansainvälisten liikkuvuuksien ennätyksen

​Sosiaali- ja terveysalan lähihoitajaopiskelijat ja opettajat ovat tehneet tänä lukuvuonna ennätyksen kansainvälisissä liikkuvuuksissa!  Lukuvuoden 2016–2017 aikana yhteensä 26 opiskelijaa ja 3 opettajaa on ollut kansainvälisessä vaihdossa. Vanhoina vaihtomaakumppaneina ovat olleet jo aiemmin tutut Hollanti (Rotterdam ja Zwolle), Saksa (Leverkusen), Islanti (Akureyri) ja Tanska (Kööpenhamina). Uusina vaihtomaina tänä lukuvuonna ovat olleet Malta, Meksiko, Espanja, Thaimaa ja Iso-Britannia.

Verkostotoiminta luo mahdollisuuksia.

Olemme mukana viidessä eri kansainvälisyyshankkeessa kahdessa eri verkostossa. Olemme myös osallisina Caring Steps -verkostossa ja Ilona-verkostossa. 

• European Skills and Competencies for Social and Health Care 1 ja 2
• Focus on Skills, Competence and Quality Assurance in Mobility (FOSC 3)
• European Learning Pathways for Social and Health Care
• Ilona, vapaaehtoistyö osana hyvinvointialaa

Laaja kansainvälinen toiminta ja liikkuvuudet ovat antaneet opiskelijoillemme ja opettajillemme uusia ajatuksia ja kokemuksia hoito- ja kasvatustyöstä ulkomailla. Olemme oppineet arvostamaan Suomen hoito- ja kasvatuskulttuuria, mutta myös päässeet liikkuvuuksien kautta kehittämään sitä ja henkilökohtaisia hoitajan ominaisuuksia. 

Olemme nähneet paljon uusia hoitamisen muotoja, päässeet pohtimaan päiväkodissa tapahtuvaa kasvattamista ja leikkien monimuotoisuutta, kokeilemaan hoitotyötä ikääntyneiden ja kehitysvammaisten parissa sekä arvioimaan omaa osaamista kansainvälisissä työyhteisöissä. Lisäksi olemme oppineet entistä enemmän käyttämään englantia tai elekieltä kommunikaatiossa ja ennen kaikkea luottamaan omiin taitoihimme selviytyä ulkomailla.

Verkostotyössä opettajat ovat tutustuneet uusiin kollegoihin, koulutuksen tarjoajiin sekä heidän opetus- ja arviointimenetelmiinsä niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Olemme myös päässeet tutustumaan eri hoito- ja kasvatusyksiköihin ulkomailla ja saaneet erinomaista kokemusta monikulttuurisuuden opettamiseen.

Mutta kaikkien parasta on, että olemme tehneet uuden ennätyksen kansainvälisissä liikkuvuuksissa. Olemme voineet tarjota jokaiselle kansainväliseen vaihtoon haluavalle opiskelijalle työssäoppimispaikan ja mahdollisen ammattiosaamisen (osa)näytön suorittamispaikan ulkomailla.

 

Lue kokemuksia kansainvälisistä liikkuvuuksista:

 

Teksti: Tuula Hovilainen-Kilpinen
Kuva: Janita Tetri

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx