Täydennyskoulutusta injektion antamiseen - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Täydennyskoulutusta injektion antamiseen
Uutinen
28.5.2013 13:50

Täydennyskoulutusta injektion antamiseen

​Kuntatyönantaja koulutti 300 lähi- ja sairaanhoitajaansa turvalliseen lihaksen sisäisen injektion antamiseen.

Koulutus käsitti kahden tunnin teoriaosuuden sekä kahden tunnin pistoharjoitukset, joiden aikana osallistujat perehtyivät uuden tutkimustiedon mukaisiin turvallisiin pistokäytänteisiin sekä -paikkoihin. Kouluttajina toimivat Salpauksen hoitotyön opettajat Mia Terenius, Sari Kotonen, Asla Vihervuori ja Liisa Aaltonen.

Uutta osaamista osallistujille toi injektion anto vatsanpuoleiseen pakaralihakseen eli ventrogluteaaliseen lihakseen, samoin Z-tekniikka eli ihon ja ihonalaiskudoksen liu´uttaminen injektiota annettaessa. Uutta oli myös EU:n neulanpistodirektiivin toteuttaminen käytännössä.

Koulutuspalautteissa pidettiin tärkeinä käytännön harjoituksia. Osallistujat pistivät kolme injektiota eri paikkoihin osallistujakaverille ja saivat varmuutta pistokäytänteisiin ja oikean pistopaikan löytämiseen.  Harjoitukset toteutettiin 15 hengen ryhmissä kahden opettajan johdolla. Antoisana pidettiin myös työelämän ja koulutusorganisaation yhteistyötä ja yhteisen osaamisen jakamista. 
 
Koulutuksen sisältö ja lisätietoja nettisivuillamme, koulutuksia myös räätälöidysti.
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx