Tietotyötutkinto auttoi intran ja työtapojen uudistamisessa - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Tietotyötutkinto auttoi intran ja työtapojen uudistamisessa
Työelämätarina
Ilona Reiniharju kollegoineen suoritti Tiety-tietotyötutkinnon
31.7.2012 14:45

Tietotyötutkinto auttoi intran ja työtapojen uudistamisessa

Ilona Reiniharju työskentelee verkkotiedottajana Lahden kaupungilla. Hän suoritti kollegojensa kanssa Tiety-tietotyötutkinnon Koulutuskeskus Salpauksessa.

”Lähdin mukaan Tiety-koulutukseen, koska Intran uudistaminen on ajankohtaista työpaikassani Lahden kaupungilla. Verkkotiedottajana vastaan palvelun kehittämisestä ja suurten linjojen vetämisestä sisällöntuotannon osalta.
 
Myös muita sähköisiä sovelluksia ja palveluja kehitetään Lahdessa voimakkaasti, ja tuleva intra sähköisine työpöytineen on yhdistävä tekijä sekä tietosisältöjen, uusien työskentelytapojen että eri sovellusten käytön kesken.
 
Työyhteisössä oli siis tarve koota yhteen aikaisempaa tiiviimpi ryhmä ihmisiä, joiden työhön kuuluu jatkossa intran päivittäminen. Laajalle hajautetut ja epäselvät päivitysvastuut, päivittäjien kirjava osaamistaso ja aina lisääntyvä sisällön määrä olivat alkaneet näkyä nykyisen intran sisällön laadussa.
 
Ihmiset valittivat, ettei intrasta löydä mitään ja kaikki eivät olleet ottaneet palvelua omakseen. Tulevan uudistuksen onnistumiseksi tarvittiin siis ihmisiä joilla on intoa ja motivaatiota sekä käsitys tämän päivän tietotyön vaatimuksista.
 
Tiety-koulutus tuli sattumalta kohdalle erään lehtiartikkelin muodossa. Tietyn kautta löytyi keino syventää verkkoviestinnän osaamista ja päivittää taitojaan. Tiety-koulutukset alkoivat joulukuussa. Nyt kesällä on jo kaksi ryhmää valmistunut kurssilta ja saanut Tiety-tutkintotodistukset. Syksyksi on kaavailtu vielä kolmatta ryhmää.
 
Mitä Lahden kaupunki sai Tiety-kooulutuksesta? Lahti sai joukon ihmisiä, jotka eivät pelkää tekniikkaa ja ymmärtävät, miksi eri sovelluksia kehitetään ja otetaan käyttöön kaupunkiorganisaatiossa. Kurssilaiset toimivat muutosvastarinnan murtajina, mitä tulee uusiin työtapoihin. Tiety-koulutuksen käyneet ovat saaneet selkärankaa toimia esimerkiksi oman palveluyksikkönsä verkkoviestintävastaavan tehtävissä.
 
Itse pidän isona plussana, että koulutusympäristönä oli SharePoint 2010, eli sama järjestelmä, johon Lahtikin on siirtymässä. Tehtävissä hyödynnettiin monipuolisesti eri ominaisuuksia: sähköisiä työtiloja, omaa sivua, blogia, wikiä ja keskustelufoorumia.
 
Vaikka työskentelen päivittäin verkkoviestinnän parissa ja seuraan alan kehitystä, tuli kurssilla vastaan monia uusia asioita. Erityisesti tietoturvaa käsittelevä osio herätti ajatuksia.
 
Tärkeintä ja antoisinta Tietyssä oli kuitenkin yhdessä tekeminen, yhteishengen luominen ja eri ammattiryhmien arkipäivän ymmärtäminen. Ilman ihmisten kuuntelemista ja kokemusten vertaamista olisi kurssi jäänyt laihemmaksi.
 
Kiitos kaikille kurssitovereille hienoista ja antoisista keskustelutuokioista sekä käytännönläheisistä ja antaumuksella tehdyistä kehittämistehtävistä. Kiitos myös opettaja Ari Salorannalle hyvän oppimisilmapiirin luomisesta.”
 
 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx