Sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutus alkaa Salpauksessa - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutus alkaa Salpauksessa
Uutinen
1.4.2015 13:25

Sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutus alkaa Salpauksessa

​Koulutuskeskus Salpaus aloittaa sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutuksen. Salpaus on ainoa päijäthämäläinen oppilaitos, jossa Sote-turvakortin voi suorittaa. 

- Yksi sosiaali- ja terveysalan toimintaa ohjaavista periaatteista on turvallisuus. Se sisältää riskien arvioinnin, ehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet sekä toiminnan jatkuvan kehittämisen. Potilasturvallisuus ja henkilöstön turvallisuus ovat tärkeä osa palvelun laatua, kertoo opettaja Tina Hägg.

Sosiaali- ja terveysalalla on opetettu turvallisuusasioita jo pitkään, mutta turvakortti tekee koulutuksesta yhdenmukaisempaa ja säännöllisempää. Sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutus on päivän kestävä täydennyskoulutus, joka antaa perustiedot turvallisuuden varmistamisesta ja riskien kartoittamisesta hoitotyössä. Kurssin hyväksyttävästä suorittamisesta myönnetään Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) Sote-turvakortti, joka on voimassa 5 vuotta.

Turvakorttikoulutus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville ja alaa opiskeleville. Salpaus järjestää koulutusta myös työpaikoilla täydennyskoulutuksena.

- On mielekkäämpää, että kouluttaja liikkuu Päijät-Hämeen alueella ja koulutettavat saavat koulutuksen aidossa, tutussa työympäristössään. Näin voidaan esimerkiksi koulutukseen liittyvät harjoitukset järjestää asiakkaan omissa tiloissa. Tämä lisää myös työpaikan turvallisuustasoa, sanoo opettaja Markku Grönlund.

Sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutus on kehitetty vastaamaan työturvallisuuslain edellyttämiin velvoitteisiin parantaa työolosuhteita, turvata työntekijöiden työkyky sekä ennaltaehkäistä ja torjua työtapaturmia. Koulutus on aloitettu Suomessa vuonna 2006, ja sen on suorittanut yli 25 000 henkilöä. Koulutusaineistoa kehittää Sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta, jossa on edustus Suomen Palopäällystöliitosta, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä, pelastuslaitoksilta, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta sekä Kuntaliitosta.
 

Lisätietoja

Opettaja, ETK, TtM Tina Hägg, puh. 044 708 0237
Opettaja, palomestari, RI Markku Grönlund, puh. 044 708 1769

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx