Simulaation kautta ensihoidon kentälle - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Simulaation kautta ensihoidon kentälle
Opiskelijatarina
Rintakipuisen potilaan perustutkimuksiin kuuluu EKG ja hengitysäänien kuuntelu. Kuva simulaatioharjoituksesta.
1.2.2016 16:50

Simulaation kautta ensihoidon kentälle

​Koulutuskeskus Salpauksen lähihoitajaopiskelijat ensihoidon osaamisalasta viettivät tammikuun lopussa kaksi intensiivistä simulaatiopäivää Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän (PHSOTEY) simulaatiokeskuksessa Päijät-Hämeen Keskussairaalalla. Harjoituspäivien tarkoituksena oli hahmottaa ensihoitotyön kokonaisuus ja oppia hoitamaan rintakipuista tai matalasta verensokerista kärsivää potilasta.

Simulaatio on yksi uusista ja innovatiivisista opetusmenetelmistä. Sen etuna on potilasturvallisuus, sillä simulaation avulla voidaan harjoitella vaativiakin tilanteita turvallisessa ja valvotussa ympäristössä. Koulussa opiskellut asiat voidaan simuloida aidossa ympäristössä, ja näin opiskelijat saavat varmuutta osaamisestaan ja kokonaisuus ensihoitoprosessista jäsentyy paremmin opiskelijan mieleen.

Toiminnan jälkeen keskustellaan

Simulaatiopedagogiikassa keskeistä on varsinaisen simulaatiotilanteen jälkeinen oppimiskeskustelu (jälkipuinti), jossa opiskelijat reflektoivat simulaatiotilannetta. Oppimiskeskustelun aikana opettaja ohjaa tilannetta ja toimintaa peilataan ennalta tiedossa olevien tavoitteiden kautta. Samalla voidaan kerrata aiemmin opittuja asioita tai nostaa simulaatiossa esiin tulleita oivalluksia tai hyviä toimintatapoja. Positiivinen ja avoin oppimisympäristö on simulaatio-oppimisessa tärkeää; simulaatiossa on lupa mokata ja kysyä.

Intensiivisten simulaatiopäivien jälkeen opiskelijat siirtyvät oikealle kentälle eli antamaan ammattiosaamisen näyttöä polikliinisen hoitotyön tai ensihoidon toimintaympäristöön.

Lisätietoja

lehtori Susanna Konttila, sosiaali-ja terveysala, puh. 044 708 1821

Opiskelijat tutkivat potilasta ja annostelevat lääkkeitä rintakivuista kärsivälle potilaalle.
 
Potilas on  mennyt tajuttomaksi matalan verensokerin takia. Opiskelijat antavat potilaalle sokeriliuosta laskimoon ja tukevat hengitystä antamalla lisähappea.
 
Osa opiskelijoista seuraa simulaation etenemistä ja potilaan tilan muutoksia erillisessä oppimistilassa oheiselta monitorilta.

 

Teksti ja kuvat: Susanna Konttila

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx