Salpaus-henki vakuutti ulkoiset arvioijat - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Salpaus-henki vakuutti ulkoiset arvioijat
Uutinen
Ulkoinen arviointi
Pääarvioija Anu Räisänen esitteli arvioinnin tuloksia Salpauksen henkilöstölle ulkoisen arvioinnin päätteeksi.
15.4.2015 16:15

Salpaus-henki vakuutti ulkoiset arvioijat

​Ulkoiset arvioijat tarkastelivat Salpauksen toimintaa ja laatujärjestelmää 9.–10.4.2015. Salpaus valikoitui yhdeksi 35 koulutuksenjärjestäjästä, johon Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) tekee ulkoisen arviointikäynnin tänä keväänä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää, että kaikilla ammatillisen koulutuksenjärjestäjillä on laadunhallintaa tukeva järjestelmä. Ministeriö edellytti kaikkien koulutuksenjärjestäjien toteuttavan kevään aikana järjestelmän itsearvioinnin.

Ulkoisen arviointikäynnin aikana arviointiryhmä haastatteli lähes 200 henkilöä: opiskelijoiden, henkilöstön, työelämän ja sidosryhmien edustajia. Lisäksi arviointiryhmä tutustui Salpauksen sähköiseen toimintajärjestelmään ja dokumentteihin.
 
- Täällä on hyvin vahva Salpaus-spirit: yhteinen tekeminen, yhteinen sitoutuminen, ylpeys kuulumisesta tähän organisaatioon. Kehittämismyönteinen ilmapiiri on osa salpauslaista henkeä, sanoi pääarvioija Anu Räisänen arvioinnin päätteeksi järjestetyssä palaute- ja keskustelutilaisuudessa.
 
- Henkilöstöstä pidetään hyvää huolta ja henkilöstön kehittymiseen kannustetaan. Oppivan organisaation elementit näkyvät selvästi, hän jatkoi.
 
Arvioijien mukaan Salpauksen organisaatio ja toimintamalli on dynaaminen, uutta hakeva ja tulevaisuusorientoitunut.
 
- Pedagoginen kehittäminen korostuu Salpauksessa vahvasti. Myös hanketoiminta on yksi Salpauksen vahvuuksista. Kuitenkin haasteita on toisilta oppimisessa ja hyvien käytäntöjen levittämisessä.
 
Myös Salpauksen tietojärjestelmät saivat arvioijilta positiivista palautetta.
 
- Teknologia valjastetaan teillä entistä enemmän opetuksen tueksi.
 

Vapauksia ja mahdollisuuksia

Arvioijat olivat vaikuttuneita Salpauksen arvoprosessista, jossa yhdessä henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa valittiin Salpaukselle uudet arvot.
 
- On ihailtavaa, että kaikki saivat osallistua. Itse tehtyihin arvoihin on helppo sitoutua.
 
Salpauksen toimintaan kuuluukin vapaus toimia ja mahdollisuus osallistua. Joskus se saattaa näkyä yhtenäisen linjan puutteena.
 

Pitkäjänteistä kehittämistyötä

Arvioijat arvostivat sitä, että Salpauksessa on pitkä historia laadunhallinnan kehittämisessä. Laadunhallintajärjestelmä on Salpauksessa osa toimintajärjestelmää.
 
- Olette tehneet tämän valinnan ja olette siinä ihan onnistuneella tiellä. Omaa laatujärjestelmää kannattaa tarkastella: Mitä heikkouksia siinä on ja mikä on hyvin? Voi myös olla niin, että joiltain osin laatujärjestelmää kannattaa keventää.
 
Opiskelijoiden osallistumista laatujärjestelmän kehittämiseen arvioijat pitivät melko ohuena.
 
- Miten opiskelijan ääni saadaan kuuluviin, mitkä järjestelmät siihen luodaan?
 

Pohjana itsearviointi

Ulkoinen arviointi pohjautuu itsearviointiin, joka tehtiin Salpauksessa alkuvuodesta. Itsearviointitilaisuuksiin osallistui laajasti eri henkilöstöryhmien, työelämän ja muiden sidosryhmien edustajia. Salpauksen toimintajärjestelmän itsearvioinnin tulokset olivat hyvät suhteessa opetus- ja kulttuuriministeriön asettamaan tavoitetasoon. 
 
Arviointiryhmä laatii kirjallisen raportin Salpauksen arvioinnin tuloksista kesäkuun loppuun mennessä. Elokuun lopulla valmistuu kaikkien koulutuksen järjestäjien arviointien kokonaisraportti.
 
Salpausta olivat arvioimassa Karvin Anu Räisäsen lisäksi oppisopimuspäällikkö Tuula Hoivala Tredusta, kehitysjohtaja Ari Orelma Hyriasta, apulaisrehtori Soili Jaarinen HDO:sta, kehitysjohtaja Jatta Herranen PKKY:stä ja erikoissuunnittelija Tarja Frisk Karvista.
 
Teksti Silja Häikiö, kuva Juuso Kariniemi
 
 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx