Salpaus esittää ministeriölle korkeintaan 300 koulutuspaikan leikkausta - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Salpaus esittää ministeriölle korkeintaan 300 koulutuspaikan leikkausta
Uutinen
22.4.2013 16:00

Salpaus esittää ministeriölle korkeintaan 300 koulutuspaikan leikkausta

Koulutuskeskus Salpaus esittää, että sen koulutuspaikkoja vähennetään korkeintaan 300 nykyisestä 5470 paikasta. Salpaus kertoi näkemyksensä opetus- ja kulttuuriministeriölle kuulemistilaisuudessa 22.4. Ministeriö esitti maaliskuussa 410 koulutuspaikan vähennystä Salpaukseen vuoteen 2016 mennessä.
 
Koulutuskeskus Salpauksen ministeriölle esittämässä lausunnossa korostetaan erityisesti Päijät-Hämeen erityispiirteitä, kuten syrjäytymisvaarassa olevien nuorten suurta määrää. Koulutustakuun toteuttaminen edellyttää, että nuorille varmistetaan sekä pääsy koulutukseen että joustavat koulutusväylät. Ministeriön esitys koulutuspaikkojen vähentämisestä ja samalla rahoituksen leikkauksista uhkaa koulutustakuun toteutumista alueella.
 
Päijät-Hämeessä on erityisen tärkeää säilyttää ja kehittää ammatillisen toisen asteen koulutusta siksikin, että ammattikorkeakoulu-uudistuksen yhteydessä päätettiin lakkauttaa matkailualan ja musiikkiteatterin koulutus Lahden ammattikorkeakoulusta. Lisäksi päätettiin vähentää ammattikorkeakoulun kulttuurialan koulutusta.
 
Päijät-Hämeessä ammatillinen koulutus on vetovoimaista, ja koulutukseen hakeutuu paljon nuoria myös muista maakunnista. Lisäksi Salpaus järjestää koulutusta valtakunnallisiin tarpeisiin. Alueellisten ennusteiden mukaan nuorisoikäluokan kehitys nähdään positiivisempana kuin ministeriön laskelmat.
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää ammatillisen peruskoulutuksen vuosien 2014–2016 opiskelijamääristä kesäkuussa 2013.
 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx