Salpauksen yhteistoimintaneuvottelut päättyneet - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Salpauksen yhteistoimintaneuvottelut päättyneet
Uutinen
16.10.2013 15:40

Salpauksen yhteistoimintaneuvottelut päättyneet

​Tiedote medialle 16.10.2013

Koulutuskeskus Salpausta koskevat 12.8.2013 käynnistyneet yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut ovat päättyneet 4.10. Ne käytiin vaikeasta tilanteesta huolimatta hyvässä ja rakentavassa hengessä. Neuvotteluesityksen taloudellisista ja tuotannollisista perusteista oltiin neuvotteluissa yksimielisiä.

Neuvotteluissa käsiteltiin koulutusalojen lakkauttamisen ja vähentämisen aiheuttamia henkilöstövaikutuksia, yksikköhinnan laskun aiheuttamia sopeuttamistarpeita sekä aikuiskoulutuksen kustannusten sopeuttamista tulo-/myyntiennusteeseen.

Neuvottelujen alkaessa sopeuttamistarpeeksi arvioitiin 100 henkilötyövuotta vuoden 2016 loppuun mennessä. Salpauksessa on noin 800 työntekijää, joista noin 600 on opetushenkilöstöä. Sopeuttamisella haetaan 8-10 milj. euron eli 11-13 prosentin kustannussäästöjä.

Vuosina 2013-2014 Salpauksesta vähennetään arviolta yhteensä 87 työpaikkaa, joista 61 on opetushenkilöstöä ja 26 muuta henkilöstöä.
- 35 henkilöä irtisanomisuhan alaisina
- 7 henkilöä osa-aikaistetaan
- 23 määräaikaista palvelussuhdetta päättyy
- 22 henkilövähennystä toteutetaan eläke- ja muilla järjestelyillä.

Lisäksi lomautusuhan alla on 4 tehtävää ja tehtävänkuvamuutoksia on 5 henkilön osalta.

Vuosina 2015-2016 Salpauksesta vähennetään arviolta yhteensä 32 työpaikkaa, joista 24 on opetushenkilöstöä ja 8 muuta henkilöstöä.
- 23 henkilöä irtisanomisuhan alaisina
- 6 henkilöä osa-aikaistetaan
- 10 henkilövähennystä toteutetaan eläke- ja muilla järjestelyillä

Irtisanomisuhan alla olevissa on osittain samoja henkilöitä kuin osa-aikaistettavissa, sillä 7 henkilöä vuosina 2014–2015 osa-aikaistettavista ovat irtisanomisuhan alla vuosina 2015–2016. 
 
Kaikkien edellä mainittujen sopeuttamissuunnitelmien vaikutus vuoden 2016 loppuun mennessä on yhteensä 102 henkilötyövuotta. Luvussa on otettu huomioon myös henkilöiden omat ratkaisut, esimerkiksi eläkkeelle siirtymiset.

Henkilöstövähennysten arvioitu taloudellinen vaikutus on noin 4,7 miljoonaa euroa vuosina 2013-2016. Lisäksi on valmisteltu myös muita sopeuttamistoimenpiteitä, joista kiinteistöjen sopeuttamisohjelman vaikutukset ovat suurimmat. Tavoitteena on vähentää kiinteistöjen määrää 20 prosentilla, 2 milj. eurolla, vuoden 2016 loppuun mennessä. Lisäksi tulee toimintatuottojen ja muiden kulujen muutoksia yhteensä noin 0,8 milj. euroa. Sopeuttamisen kustannussäästöt ovat yhteensä noin 7,5 milj. euroa.

”Yksi tärkeistä periaatteista sopeuttamistoimenpiteitä suunniteltaessa oli, ettei opetuksen lähitunneista leikata. Tavoitteenamme on järjestää jatkossakin laadukasta koulutusta ja turvata Koulutuskeskus Salpauksen edellytykset kouluttaa osaavaa työvoimaa ja edistää alueen kilpailukykyä. Tulevien muutosten aikana henkilöstöstä pyritään huolehtimaan mahdollisimman hyvin erilaisin tukitoimenpitein”, sanoo rehtori Päivi Saarelainen.

 

Lisätietoja

 
toimitusjohtaja Martti Tokola, puh. 050 526 5917
rehtori Päivi Saarelainen, puh. 0500 716 751
 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx