Salpauksen toimintaa arvioidaan 9. - 10.4. - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Salpauksen toimintaa arvioidaan 9. - 10.4.
Uutinen
8.4.2015 8:40

Salpauksen toimintaa arvioidaan 9. - 10.4.

Kansallinen koulutuksen arviointineuvosto (Karvi) on käynnistänyt koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien ulkoisen arvioinnin. Arviointi perustuu koulutuksen järjestäjän tekemiin itsearviointeihin ja otantana tehtäviin arviointikäynteihin. 

Salpaus on valittu yhdeksi 35 koulutuksen järjestäjästä, joihin tehdään arviointikäynti. Salpauksen arviointikäynti toteutetaan 9.-10.4.2015. Arviointikäyntikohteet on valittu sytemaattisen otannan periaatteita noudattaen.

Arviointikäyntejä tehdään itsearviointitulosten luotettavuuden varmistamiseksi. Arviointikäynnin aikana arviointiryhmä tarkastelee ja luo oman käsityksensä itsearvioinnissa esitetyistä arvioinnin tasoista, perusteluista ja kehittämiskohteista.

Arviointi muodostuu opiskelijoiden, opetus- ja muun henkilöstön, johdon, työelämän asiantuntijoiden ja sidosryhmien haastatteluista.

Ulkoisen arviointiryhmän jäsenet ovat
  • pääarvioija: opetusneuvos Anu Räisänen (Karvi)
  • arvioijat: oppisopimuspäällikkö Tuula Hoivala (Tredu), kehitysjohtaja Ari Orelma (Hyria), apulaisrehtori Soili Jaarinen (HDO), kehitysjohtaja Jatta Herranen (PKKY), erikoissuunnittelija Tarja Frisk (Karvi)


Lisätietoja

kehittämispäällikkö Sari Mikkola
sari.mikkola[@]salpaus.fi, puh. 044 708 0594

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx