Salpauksella erittäin keskeinen rooli Päijät-Hämeen alueellisessa kehityksessä - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Salpauksella erittäin keskeinen rooli Päijät-Hämeen alueellisessa kehityksessä
Uutinen
1.11.2016 9:45

Salpauksella erittäin keskeinen rooli Päijät-Hämeen alueellisessa kehityksessä

​Luotettava, tunnetuin koulutusorganisaatio ja johtava kouluttaja alueella. Näin kuvailivat yhteistyökumppanit Koulutuskeskus Salpausta Taloustutkimuksen tekemässä sidosryhmätutkimuksessa.

Päijät-Hämeen alueellisessa kehityksessä Salpauksen rooli on tutkimustulosten mukaan erittäin keskeinen. Salpausta pidetään kaikissa kohderyhmään kuuluvissa ryhmissä (julkinen, yksityinen ja kolmas sektori) erittäin merkittävänä tekijänä koko Päijät-Hämeen seudullisen kehityksen kannalta. Keskiarvo on 6,15 asteikolla 1-7.

Alueen tunnetuin ja käytetyin toimija

Tutkimuksen mukaan Salpauksen tunnettuus on hyvä ja entisestäänkin parantunut. Se on sidosryhmiensä keskuudessa selkeästi tunnetuin ja käytetyin oppilaitos Päijät-Hämeen alueella. 84 % vastaajista on tehnyt yhteistyötä (mm. opiskelijoita oppimassa, oppisopimuskoulutus ja yhteiset kehittämisprojektit) Salpauksen kanssa yli 5 vuotta. Lahden ammattikorkeakoulu koetaan useimmin Salpauksen kilpailijaksi.

Kahdeksalla kymmenestä on kokemusta Salpauksen kanssa toimimisesta. Kolme neljästä on tehnyt yhteistyötä (mm. opiskelijoita oppimassa, oppisopimuskoulutus ja yhteiset kehittämis- ja koulutusprojektit) Salpauksen kanssa yli 5 vuotta.

Salpaus on tutkimuksen mukaan onnistunut hyvin myös hallituksen koulutusreformia ja omaa strategiaa toteuttaessaan. Lähes 60 % arvioi reformin toteutuneen onnistuneesti, hyvin tai aika hyvin ja 77 % oli sitä mieltä, että työelämäyhteyksien vahvistamisessa oli onnistuttu erinomaisesti tai hyvin. Myös Salpauksen brändin uudistukseen ollaan hyvin tyytyväisiä. 

Kokonaisuudessaan Salpaus saa hyvin myönteisen arvion toiminnastaan. Keskiarvo asteikolla 1-7 on 5,53. Yli 90 prosenttia kohderyhmään kuuluvista antaa Salpaukselle kokonaisarviona vähintäänkin numeron 5. Tulokset ovat pysyneet samalla tasolla kuin aiemmissa tutkimuksissa.

Taloustutkimus Oy toteutti elo-syyskuussa 2016 Salpauksen toimeksiannosta sidosryhmätutkimuksen, jossa kysyttiin yrityksien ja muiden yhteisöjen edustajien mielipiteitä mm. Salpauksen imagosta, kilpailutilanteesta, palveluista, strategian toteutumisesta ja vaikuttavuudesta. Otoskoko oli 201 henkilöä. Vastaavanlainen tutkimus on tehty aiemmin vuosina 2014 ja 2010.

 

Lisätietoja

toimitusjohtaja Martti Tokola, puh. 050 526 5917

rehtori Päivi Saarelainen, puh. 050 071 6751

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx