Salpauksella erittäin keskeinen rooli Päijät-Hämeen alueellisessa kehityksessä - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Salpauksella erittäin keskeinen rooli Päijät-Hämeen alueellisessa kehityksessä
Uutinen
Sidosryhmätutkimuksen tulokset
19.11.2014 8:00

Salpauksella erittäin keskeinen rooli Päijät-Hämeen alueellisessa kehityksessä

​Tunnettu, alueella johtava kouluttaja, luotettava, pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintaansa ja joustava. Näin kuvailivat yhteistyökumppanit Salpausta Taloustutkimuksen tekemässä sidosryhmätutkimuksessa. 
 
Päijät-Hämeen alueellisessa kehityksessä Salpauksen rooli on tutkimustulosten mukaan erittäin keskeinen, vielä tärkeämpi kuin neljä vuotta sitten.  Koulutuskeskus Salpausta pidetään kaikissa kohderyhmään kuuluvissa ryhmissä (julkinen sektori, yksityinen sektori ja kolmas sektori) hyvin merkittävänä tekijänä koko Päijät-Hämeen seudullisen kehityksen kannalta. Keskiarvo on 6,2 asteikolla 1-7.
 

Alueen tunnetuin toimija

Koulutuskeskus Salpaus tunnetaan myös hyvin. Se on sidosryhmiinsä kuuluvien (julkisen sektorin, yritysten ja kolmannen sektorin päättäjät) keskuudessa selkeästi tunnetuin ja käytetyin oppilaitos Päijät-Hämeen alueella. Lahden ammattikorkeakoulu koetaan useimmin Salpauksen kilpailijaksi.
 
Kahdeksalla kymmenestä on kokemusta Salpauksen kanssa toimimisesta. Kolme neljästä on tehnyt yhteistyötä (mm. opiskelijoita oppimassa, oppisopimuskoulutus ja yhteiset kehittämisprojektit) Salpauksen kanssa yli 5 vuotta.
 
Kokonaisuudessaan Salpaus saa myönteisen arvion toiminnastaan. Keskiarvo asteikolla 1-7 on 5,6, mikä on jopa hieman aiempaa parempi. Varsinaisia kriittisiä arvioita tulee vähän. 95 prosenttia kohderyhmään kuuluvista antaa Salpaukselle kokonaisarviona vähintäänkin numeron 5.
 
Taloustutkimus toteutti tutkimuksen lokakuussa haastattelemalla yrityksien ja muiden yhteisöjen edustajia Päijät-Hämeen alueella. Vastaavanlainen tutkimus tehtiin edellisen kerran vuonna 2010.

 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx