Saarelainen: Muutos on mahdollisuus tehdä asioita uudella tavalla - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Saarelainen: Muutos on mahdollisuus tehdä asioita uudella tavalla
Uutinen
Opiskelijoita Sibeliustalon ovella
3.12.2013 9:55

Saarelainen: Muutos on mahdollisuus tehdä asioita uudella tavalla

​Koulutuskeskus Salpauksessa henkilöstö- ja muut resurssit ovat tänä vuonna tiukentuneet koulutuspaikkavähennysten, yksikköhintatulojen vähenemisen ja aikuiskoulutuksen kiristyneen kilpailutilanteen vuoksi. Rehtori Päivi Saarelainen näkee kuitenkin muutoksessa myös paljon mahdollisuuksia.
 
– Meillä on motivoitunut ja osaava henkilöstö sekä hyvät yhteistyökumppanit. Meillä on siis erinomaiset lähtökohdat uudessakin tilanteessa, Saarelainen sanoo.
 
– Tiukentuneessa tilanteessa ei pidäkään yrittää tehdä kaikkea samalla tavalla kuin aina ennen on tehty. On juuri oikea aika kokeilla uutta ja tehdä asioita uudella tavalla. Samalla joistain aiemmista käytänteistä on osattava myös luopua, Saarelainen kannustaa.
 

Koulutus ja työelämä yhä tiiviimmin yhteen

 
Päivi Saarelainen arvioi, että ammatillisessa koulutuksessa korostuvat tulevaisuudessa entisestään kaksi asiaa: työelämälähtöisyys ja opiskelijalähtöisyys.
 
– Esimerkiksi oppisopimuksessa koulutusta voidaan räätälöidä yrityksen tarpeisiin sopivaksi. Ja samalla otetaan huomioon opiskelijan omat tarpeet ja lähtökohdat sekä tietenkin tutkintovaatimukset, Saarelainen sanoo.
 
Opinnoissa haetaan jatkossa nykyistä enemmän yhteyksiä työelämään.
 
– Monia asioita voi oppia muualla kuin koulussa. Tärkeää myös aiemman osaamisen tunnustaminen, minkä avulla voidaan nopeuttaa tai syventää opintoja. On myös laajemmin pohdittava, minkä kaiken oppimisen voi yhdistää työhön. Tässä voidaan hyödyntää pienempiäkin projekteja, ei pelkästään työssäoppimisjaksoja. Samalla kannattaa miettiä, mikä osa opetuksesta erityisesti vaatii opettajan läsnäoloa, ja minkä taas voi opiskella itsenäisesti. Kaiken kaikkiaan vaaditaan rohkeita kokeiluja ja ulostuloja perinteisestä opettamisesta.
 
Malli, jossa nuorena ensin kouluttaudutaan, ja sitten ollaan työelämässä eläkeikään asti, on jo muuttunut. Myöskään työn rooli nuorten elämässä ei ole enää samanlainen kuin aiemmilla sukupolvilla. Nuoret esimerkiksi miettivät, mitä muuta työ voi tarjota heille toimeentulon lisäksi.
 
– Opintojen ja työn vuorottelu tulee jatkossa lisääntymään. Nuorille on tärkeää löytää koulutuspaikka ja oma tie. Kun koulutus antaa hyvän ja laajan pohjan, voi myöhemmin tarvittaessa tarkentaa suuntautumista tai jopa kokonaan vaihtaa ammattia. Oppilaitoksena haluamme vastata koulutuksen ja työelämän muutoksiin.
 

Salpauksessa paljon mahdollisuuksia

 
Muutosten jälkeenkin Salpauksessa on monipuolinen koulutustarjonta – valittavana on noin 40 ammatillista perustutkintoa sekä yhteensä lähes 100 aikuisten näyttötutkinnoilla suoritettavaa ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa eri aloilla. Yksikköhintarahoitteisia koulutuspaikkoja on tarjolla yhteensä 5 090. Lisäksi tarjolla on paljon erilaisia lyhytkursseja ja lupakorttikoulutuksia.
 
– Kaiken kaikkiaan koko Päijät-Hämeen koulutuskonserni on iso organisaatio, jossa on monenlaista osaamista. Tämä on rikkaus ja mahdollisuus, ja konsernin sisäistä yhteistyötä tulee edelleen lisätä. Pitää vain uskaltaa nähdä oman toimialueensa ulkopuolelle ja löytää yhteistyön uudet mahdollisuudet, Saarelainen rohkaisee.
 
Päivi Saarelainen painottaa, että viisaus ei asu vain yhdessä tai kahdessa päässä. Esimerkiksi henkilökunnan kaikki työelämäkontaktit ja muut verkostot muodostavat yhdessä arvokkaan tietopankin. Kaikilla toimijatasoilla on paljon osaamista, ja kaikilla on myös
vastuu käyttää osaamistaan.
 
– Tietyt realiteetit tulevat esimerkiksi ministeriöstä, mutta lopulta mahdollisuudet ovat omissa käsissämme. Meillä on kaikki onnistumisen edellytykset.
 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx