Pysyvä muutos alkaa esimiehistä - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Pysyvä muutos alkaa esimiehistä
Työelämätarina
Tiimarin laatupäällikkö Leea Kantelus
– Valmentava johtajuus on meidän juttumme. Jokainen voi kehittyä vaikka taivaaseen asti, jos itsellä on kykyä ja motivaatiota, sanoo Tiimarin laatupäällikkö Leea Kantelus.
16.8.2012 9:30

Pysyvä muutos alkaa esimiehistä

​– Jos esimies on itse motivoitunut, se vaikuttaa koko yksikön tulokseen ja työssäviihtyvyyteen, toteaa Tiimarin laatupäällikkö Leea Kantelus.
 
Tiimarissa on pitkään panostettu esimiesten koulutukseen, koska esimiehet ovat avainasemassa siinä, miten yrityksen strategiaa jalkautetaan ja miten arvoja toteutetaan käytännössä. 
 
Tiimarin aluepäälliköt ympäri Suomea suorittavat johtamisen erikoisammattitutkintoa ja myymäläpäälliköt kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoa Koulutuskeskus Salpauksessa. Lisäksi esillepano-ohjaajat opiskelevat visuaalisen markkinointiviestinnän ammattitutkintoa. Yhteistyö Salpauksen kanssa alkoi vuonna 2005.
 
– Valmentava johtajuus on meidän juttumme. Jokainen voi kehittyä vaikka taivaaseen asti, jos itsellä on kykyä ja motivaatiota.
 
Kantelus on itse hyvä esimerkki siitä, miten koulutus ja oma motivaatio tuovat mahdollisuuksia päästä uralla eteenpäin.
 
– Tulin seitsemän vuotta sitten Tiimariin aluepäälliköksi, ja nyt olen toiminut laatupäällikkönä kaksi vuotta. Esimiestyön ja myynnin kehittäminen ovat tärkeimpiä tehtäviäni.
 

Oppisopimus kytkeytyy omaan työhön

Tiimarin esimieskoulutukset ovat yrityksen omiin tarpeisiin räätälöityjä ja tapahtuvat oppisopimuksena työn ohessa.
 
– Sovimme koulutuksen painotuksista yhdessä vastuukouluttajien kanssa. Kehityshankkeet toteutamme niin, että ne edistävät mahdollisimman hyvin koko yrityksen kehittymistä.
 
Esimieskoulutusten lisäksi monet Tiimarin myyjät suorittavat merkonomin perustutkintoa tai myynnin ammattitutkintoa eri paikkakunnilla, avoimissa ryhmissä, mutta oppisopimuksella.
 
Kanteluksen mukaan oppisopimuskoulutus toimii hyvin siksi, että työntekijän on mahdollista suorittaa ammattitutkinto työn ohessa ja täydellä palkalla.
 
– Meidän ei tarvitse luopua hyvistä työntekijöistämme opintovapaan vuoksi.
 

Työpaikkaohjaajalla tärkeä rooli

Esimieskoulutuksiin sisältyy lähipäiviä, joiden lisäksi tehdään omia pohdintatehtäviä. Lisäksi oma työpaikkaohjaaja seuraa kehittymistä koko ajan. Aluepäälliköt toimivat myymäläpäälliköiden työpaikkaohjaajina ja osa myymäläpäälliköistä toimii myyjien työpaikkaohjaajina.
 
– Esimiehen ja työntekijän yhteistyöstä poikii aina hyvää. Siksi pidämme tärkeänä myös työpaikalla tapahtuvaa ohjausta.
 
Tiimari on tehnyt valinnan, että esimiestutkintoja suorittavien lähipäivät ovat palkallisia. Yritys maksaa myös päivärahat, matkakorvaukset ja lounaat opiskelijoille.
 

”Kun lamppu syttyy, se jää palamaan”

Tiimarissa on todettu, että koulutus hyödyttää sekä työntekijää että työnantajaa: Henkilökunnalle koulutus on osoitus siitä, että heitä arvostetaan ja heidän kehittymistään tuetaan. Samalla koulutus poikii yritykselle laadukkaampaa tekemistä sekä tuloksekkaasti työskentelevää ja sitoutunutta henkilökuntaa.
 
Parasta Kanteluksen mielestä on se, että hyöty näkyy pysyvästi kaikessa toiminnassa.
 
– Muutos on pysyvä. Kun silmät avautuvat ja lamppu syttyy omaan ajankäyttöön, esimiestyöhön ja myynnin edistämiseen, se jää palamaan.
 
Teksti ja kuva Silja Häikiö
  

 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx