Palvelutiskin ja varaston kautta välinehuoltajaksi - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Palvelutiskin ja varaston kautta välinehuoltajaksi
Opiskelijatarina
11.2.2016 8:55

Palvelutiskin ja varaston kautta välinehuoltajaksi

​Ajatus välinehuoltajan koulutuksesta ja työstä syntyi Hilkka Saukkosen päässä jo vuonna 1996, kun laitoshuollon opettaja vinkkasi alasta. Nyt, melkein 20 vuotta myöhemmin, hän työskentelee vastavalmistuneena välinehuoltajana Asikkalan terveyskeskuksessa.

- Työ on monipuolista ja vaatii järjestelmällisyyttä ja organisointikykyä, kertoo Hilkka, joka selvästi viihtyy työssään.

- Se on tekevää työtä. Olen aina ollut sellainen ihminen, joka viihtyy työssä, missä saa tehdä.

Tämä käy ilmi myös Hilkan taustasta: Merkantiksi valmistumisen jälkeen hän työskenteli myyjänä palvelutiskillä ja kouluttautui somistajaksi. Suurtalousesimieslinja ei osoittautunut Hilkan jutuksi, mutta yleisjaksolla käyty laitoshuoltajan linja tutustutti välinehuoltoon. Pitkäaikaiset työpaikat löytyivät kuitenkin ensin varastostosta ja sen jälkeen kokoonpanotyön parista.

- Olen ollut varastossa, kokoonpanotyössä ja tehnyt myyntitöitä. Mun työ- ja elämänkokemuksella pärjää tässä työssä aika pitkälle, hän peilaa taustaansa nykyiseen työhön.

20 vuodessa opiskelu on muuttunut

Kun Hilkan pitkäaikainen työpaikka meni konkurssiin, vaihtui mielessä itänyt ajatus välinehuoltajan koulutuksesta ja työstä toiminnaksi.

- Kun edellinen työpaikka meni konkurssiin, ajattelin että työelämää on aika paljon vielä jäljellä. Ajattelin olevani sen ikäinen, että voin vielä oppia.

Välinehuoltajan ammattitutkinnon suorittaminen alkoi elokuussa 2014, lähes 20 vuotta siitä, kun Hilkka oli edellisen kerran istunut koulussa. Valmistumispäivää juhlittiin kesäkuussa 2015.

- Opiskelu oli muuttunut aika paljon. Nyt se on hirveän omaehtoista, itse pitää ottaa paljon selvää, Hilkka kuvailee.

- Ja kaikki tehdään tietokoneella. Olen yli 40-vuotias, joten silloin, kun opiskelin, oli vielä ruutuvihkot käytössä.

Itse alan piirteet ja työn sisällöt eivät kuitenkaan tulleet yllätyksenä.

- Tiesin ihan täysin, mihin olen menossa ja millaista se työ on, sen suhteen ei tullut yllätyksiä.

Hilkka suoritti välinehuoltajan ammattitutkinnon näyttötutkintona. Hän uskoo, että lyhyen koulutuksen ansiosta myös alanvaihtajien on helpompi lähteä kouluttautumaan uuteen ammattiin.

Työpaikka löytyi harjoittelun kautta

Välinehuoltajan ammattitutkinto koostuu kolmesta eri tutkinnonosasta, joissa perehdytään välineistön puhdistamiseen ja desinfektointiin, välineistön kuivaamiseen, tarkastamiseen ja pakkaamiseen sekä välineistön sterilointiin. Tutkintoon sisältyy myös neljäs, valinnainen osa. Käytännössä opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, johon sisältyy lähiopetusta, työssä oppimista sekä verkko-opiskelua.

Merkittävä osa oppimisesta tapahtuu aidossa työympäristössä. Hilkka suoritti työssäoppimisjaksoja kolmessa eri paikassa, joista yhdestä soitettiin perään ja tarjottiin kesätöitä. Nyt kesätyöt ovat vaihtuneet pidemmäksi sijaisuudeksi.

- Työ on perusvälinehuoltotyötä, jota terveyskeskuksessa tehdään. Asikkalassa pääpaino on hammashoidon välineiden huollossa, minkä lisäksi työhön kuuluu esimerkiksi tähystimien huoltoa.

Vaikka valmistuikin vasta hiljattain, haluaa Hilkka pysyä alan kehityksessä mukana. Syksyllä hän kävi perehtymässä syvemmin hammashuollon välinehuoltoon Suomen Välinehuoltajayhdistyksen kurssilla. Alan käänteistä ja uutuuksista valppaana pitävät myös opiskelijat, joita Hilkka nyt ohjaa osana omaa työtään.

Lisätietoja välinehuoltajan ammattitutkinnosta Salpauksessa

opettaja Katja Makkonen puh. 044 708 0283

Välinehuoltajan ammattitutkinto

teksti: Laura Uotila, kuvat: Peter Skadberg, Hilkka Saukkonen

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx