Pajaoppiminen osaksi ammatillisia opintoja - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Pajaoppiminen osaksi ammatillisia opintoja
Uutinen
18.3.2013 15:05

Pajaoppiminen osaksi ammatillisia opintoja

​– Työpajajaksot soveltuvat opiskelijoille, jotka tarvitsevat oppimisensa tueksi tiiviimpää ohjausta ja käytännönläheisen oppimisympäristön. Pajoilla opiskelija oppii oikeiden työtehtävien kautta myös työelämän pelisääntöjä ja sosiaalisia taitoja, kertoo Pajaoppiminen osana ammatillisia opintoja -hankkeen projektipäällikkö Henna Rautavuo-Hätönen.

Pajaoppimista pilotoidaan tällä hetkellä Salpauksessa kolmella koulutusalalla: liiketalous, kone- ja metalli sekä auto- ja logistiikka. Mukaan pääsevät myös muiden alojen opiskelijat. Yhteistyökumppaneita ovat Lahden kaupungin ja Tuoterenkaan työpajat.

– Tavoitteena on rakentaa joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja, parantaa opintojen läpäisyä ja ehkäistä keskeyttämistä sekä luoda Salpaukseen pysyvää pajapolkua osaksi ammatillisia opintoja.
 
Työpajatoiminnan ja vaihtoehtoisten koulutusmallien kehittäminen sisältyy sekä hallitusohjelmaan, koulutuksen- ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan (KESU), että Työ- ja elinkeinoministeriön esitykseen yhteiskuntatakuun toteuttamisesta. PHKK:n toimijat ja Lahden kaupunki ovat linjanneet samansuuntaisia tavoitteita strategiassaan. Koulutuskeskus Salpauksen toimintaohjelmaan vuosille 2013–2015 on kirjattu tavoitteeksi työvaltaisuuden lisääminen.
 
Pajaoppiminen osana ammatillisia opintoja -projektia rahoittaa Opetushallitus osana oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen tähtäävää projektikokonaisuutta. Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2012–31.12.2013.
 
 

Lisätietoja

projektipäällikkö Henna Rautavuo-Hätönen, puh. 050 403 6865
henna.rautavuo-hatonen[@]salpaus.fi

Pajaoppiminen osana ammatillisia opintoja -projekti
 

 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx