Päijät-Häme esittää OKM:lle lähes puolet pienempää koulutuspaikkavähennystä - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Päijät-Häme esittää OKM:lle lähes puolet pienempää koulutuspaikkavähennystä
Uutinen
17.12.2012 13:00

Päijät-Häme esittää OKM:lle lähes puolet pienempää koulutuspaikkavähennystä

​Päijät-Hämeen liitto, alueen ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja Lahden kaupunki ovat valmistelleet yhteisen palautteen Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ehdotukseen, joka koskee ammatillisen peruskoulutuksen koulutustarjontaa sekä opiskelijamääriä vuosina 2013 - 2016. OKM esitti marraskuussa, että Päijät-Hämeestä vähennetään 635 ammatillisen koulutuksen opiskelupaikkaa vuoteen 2016 mennessä.

Päijät-Häme esittää OKM:lle, että ammatillisen koulutuksen opiskelupaikkoja vähennetään enintään 320 vuoteen 2016 mennessä. OKM:n esityksessä suurimmat vähennykset kohdistuvat humanistiselle ja kasvatusalalle, kulttuurialalle, luonnonvara- ja ympäristöalalle, matkailu-, ravitsemis- ja talousalalle sekä eräille tekniikan aloille. Päijät-Häme esittää pienempiä koulutuspaikkojen vähennyksiä kaikille näille aloille.

Päijät-Hämeessä ammatillista koulutusta järjestävät Diakoniasäätiö, Koulutuskeskus Salpaus, Lahden konservatorio, Liikuntakeskus Pajulahti ja Suomen Urheiluopisto Vierumäellä.

Päijät-Hämeen maakuntahallitus, Päijät-Hämeen koulutuskonsernin hallitus ja Lahden kaupunginhallitus käsittelevät yhteisen palautteen kokouksissaan 17.12.

Päijät-Hämeen koulutuksen ja työelämän
ominaispiirteet esiin

Päijät-Hämeen lausunnossa tuodaan esiin, että OKM:n ehdottomat koulutuspaikkaleikkaukset ovat suurempia kuin nuorisoikäluokan pienentyminen Päijät-Hämeessä. Tilastokeskuksen ja Lahden kaupungin väestöennusteiden perusteella voidaan arvioida, että OKM:n vähennysehdotuksesta noin puolet ei ole perusteltavissa maakunnan väestökehityksellä.
 
Alueen nuorisoikäluokan pieneneminen ei riitä koulutuspaikkaleikkausten syyksi myöskään siksi, että Päijät-Hämeessä on paljon valtakunnallisesti vetovoimaista ammatillista koulutusta.
 
OKM:n toivotaan ottavan huomioon myös, että koulutuksen ja työpaikkojen ulkopuolelle jäävien nuorten määrä on Päijät-Hämeessä suhteellisesti suurempi kuin muissa maakunnissa. Päijät-Hämeessä on tavoitteena ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla koulutuspaikka koko nuorisoikäluokalle perusasteen jälkeen.
 
Päijät-Hämeen koulutuksenjärjestäjien intressinä on sovittaa koulutustarjontaa mahdollisimman hyvin työelämän kysyntään. Tämän vuoksi Päijät-Hämeessä on jo viime vuosina tehty jonkin verran opinto- ja koulutusalakohtaisia supistuksia, jotta kasvavien tarpeiden aloille saataisiin aloituspaikkoja lisää.
 
Elinkeino- ja yritystoiminnan alueellisesti muuttuvat työvoimatarpeet edellyttävät koulutuksenjärjestäjiltä nopeaa reagointia ja joustavuutta koulutussisältöjen rakentamisessa. Siksi opiskelijapaikkojen koulutusalakohtaisesta jakautumisesta halutaan jatkossakin päättää Päijät-Hämeessä, yhteistyössä koulutuksenjärjestäjien ja muiden alueen toimijoiden kesken.
 

Lopullinen tieto touko – kesäkuussa 2013

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee oppilaitoskohtaiset opiskelijamäärätavoitteet vuoden 2013 maaliskuussa. Myös siihen OKM pyytää laajasti palautetta. Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on päättää ammatillisen peruskoulutuksen vuosien 2014 – 2016 opiskelijamääristä sekä rakenteellisesta kehittämisestä touko–kesäkuussa 2013.
 
 

Lisätietoja

Salpauksen rehtori Marita Modenius, puh. 050 526 5901

maakuntajohtaja Jari Parkkonen, puh. 0400 862 977

 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx