​Osallistavan ja yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentaminen - 2. koulutuspäivä - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > ​Osallistavan ja yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentaminen - 2. koulutuspäivä
TAPAHTUMA
13JOULU

​Osallistavan ja yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentaminen - 2. koulutuspäivä

13.12.2016 | 9.00 - 16.00
Svinhufvudinkatu 2 E, 15140 Lahti
​Salpauksen Kohtaamo-hankkeen järjestämä, JAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun toteuttama koulutus, jossa tarkastellaan oppilaitoksen toimintakulttuuriin vaikuttavia tekijöitä ja yhteistyötä tukevia toimintatapoja.
 
Koulutuksessa perehdytään myös opiskelijan minäkuvan tukemiseen ja negatiivisen ajattelukehän purkamiseen. Lisäksi tutustutaan keinoihin, joilla voidaan tukea ja kohdata opiskelukyvyiltään heikompia opiskelijoita. Koulutus on osa Hyvinvointia ja pedagogiikkaa siirtymävaiheisiin, HYPEKS III -hanketta, jossa kumppanina toimii Niilo Mäki Instituutti (NMI).  

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen, perusopetuksen ja lukion opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä sidosryhmien edustajat 

Sisältö

Osallistava ja yhteisöllinen toimintakulttuuri
Konsultatiivinen ja valmennuksellinen työote
Opiskelumotivaation keskeiset osa-alueet ja nuoren tukeminen opinnoissa 

Toteutus

Koulutus sisältää kaksi lähipäivää sekä oppimistehtävän. Ensimmäinen lähipäivä on järjestetty 9.11. ja toinen 13.12.2016 Koulutuskeskus Salpauksessa, Kulttuurikeskus, os. Svinhufvudinkatu 2 E, Lahti.

Kouluttajat

YTM, lehtori Kaija Peuna-Korpioja, JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja PsT, Sami Määttä, Niilo Mäki Instituutti

Hinta

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksutonta kohderyhmään kuuluville.
 

Ilmoittaudu

viimeistään 1.11.2016 osoitteessa http://urly.fi/Fss.
Lisätietoja ilmoittautumisesta koulutussihteeri Tiia Isohannilta, tiia.isohanni@jamk.fi, p. 050 412 9136. 
 

Lisätietoja

Lea Vilmi, koulutussuunnittelija
lea.vilmi@jamk.fi, p. 040 537 6888
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu, Täydennyskoulutuspalvelut
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx