Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tutkintouudistuksessa - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tutkintouudistuksessa
Uutinen
7.9.2015 12:20

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tutkintouudistuksessa

​Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa (nuorten koulutus)

Ammatillisen koulutuksen uudet opetussuunnitelmat on otettu käyttöön 1.8.2015 kaikilla opiskelijoilla. Muutokset perustuvat ammatillisen koulutuksen uuteen lainsäädäntöön. Näkyvä muutos on siirtyminen opintoviikoista (ov) osaamispisteisiin (osp) sekä ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien muutokset.
 
Kaikki perustutkinnot ovat 1.8.2015 alkaen laajuudeltaan 180 osaamispistettä, josta ammatillisia tutkinnon osia 135 osp, yhteisiä tutkinnon osia 35 osp ja vapaasti valittavia 10 osp.
 
Osaamisen tunnustamisesta säädetään ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 630/1998, 30 §:ssä (787/2014). Pykälän mukaan opiskelijalla on oikeus saada tutkinnon tai opetussuunnitelman perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita vastaava aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetuksi ja tunnustetuksi.
 
Jatkavien opiskelijoiden aiemmat opintosuoritukset tunnustetaan täysimääräisesti osaksi uuden opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Opinnot on siirretty uuteen opetussuunnitelmaan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteiden mukaisesti. Ryhmänohjaaja (ja tarvittaessa opinto-ohjaaja) käy HOPS-keskustelun opiskelijan kanssa syyslukukaudella 2015. Silloin tarkistetaan opintosuoritusten siirto. Tässä tapaamisessa opiskelija vahvistaa osaamisen tunnustamisen. Arviointiasteikko ei muutu, vaan se pysyy edelleen asteikolla 1-3.
 

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa (aikuiskoulutus)

Perustutkinnot

Näyttötutkintona suoritettavien perustutkintojen uudet tutkinnon perusteet on otettu käyttöön 1.8.2015 kaikilla opiskelijoilla. Muutokset perustuvat ammatillisen koulutuksen uuteen lainsäädäntöön.
 
Ennen 1.8.2015 suoritetut tutkinnon osat tunnustetaan tutkintotoimikunnassa täysimääräisesti 1.8.2015 voimaan tulevien tutkinnon perusteiden mukaisiksi. Koulutuskeskus Salpaus hoitaa asian tutkintotoimikunnan ohjeiden mukaisesti, eikä se aiheuta opiskelijalta toimenpiteitä.
 
Henkilökohtaistamista koskevat asiakirjat päivitetään voimaan tulevien tutkinnon perusteiden mukaisiksi ottaen huomioon ne mahdolliset muutokset, jotka uudistettuihin perustutkintoihin ovat tulleet.
Osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen ei ole tullut muutoksia.  Myös osaamisen arviointiasteikko on pysynyt ennallaan. Tutkinnon laajuus 120 ov on poistunut.
 
Oppisen arviointi (valmistava koulutus) on muuttunut, oppimista ei enää arvioida numeerisesti. Oppimisen eli valmistavan koulutuksen laajuus ilmoitetaan tunneissa. Opintoviikot ovat poistuneet käytöstä. Osaamispisteet eivät koske näyttötutkintoja.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tutkinnon perusteet tulevat uudistumaan 1.8.2018 mennessä. Ennen uusien tutkinnon perusteiden voimaan tuloa ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittamisen aloittaneet voivat suorittaa tutkinnon loppuun kahden vuoden ajan niiden tutkinnon perusteiden mukaisesti, jotka olivat voimassa hänen aloittaessaan.
 
Osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen ei ole tullut muutoksia.  Myös osaamisen arviointiasteikko on pysynyt ennallaan.
 
Oppisen arviointi (valmistava koulutus) on muuttunut, oppimista ei enää arvioida numeerisesti. Oppimisen eli valmistavan koulutuksen laajuus ilmoitetaan tunneissa. Opintoviikot ovat poistuneet käytöstä. Osaamispisteet eivät koske näyttötutkintoja.
 
 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx