Oppisopimuskoulutuksesta uutta virtaa Heinolan siivouspalveluihin - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Oppisopimuskoulutuksesta uutta virtaa Heinolan siivouspalveluihin
Työelämätarina
Tarja Salmikivi ja Helena Kemppi
Tarja Salmikivi ja Helena Kemppi osallistuivat asiakaspalvelukoulutukseen.
21.9.2015 11:55

Oppisopimuskoulutuksesta uutta virtaa Heinolan siivouspalveluihin

Tiia Mononen suoritti peruskoulun jälkeen Salpauksessa liiketalouden perustutkinnon. Opintojen jälkeen hän työskenteli muutaman vuoden myyntitehtävissä kaupanalalla. Myyntitehtävät vaihtuivat kotipalveluyrityksen tehtäviin, joissa puhdistuspalveluala tuli tutuksi.

- Siellä vahvistui tunne siitä, että haluaisin tehdä käytännönläheistä työtä ihmisten parissa. Puhdistuspalvelualan tehtävät alkoivat kiinnostaa, kertoo Tiia.
 
Tiialle löytyi työpaikka Heinolan kaupungin siivouspalvelusta ja Koulutuskeskus Salpauksen kanssa solmittiin oppisopimus Kiinteistöpalvelujen perustutkintoon, toimitilahuoltaja.
 
Oppisopimuskoulutuksessa opitaan pääosin työtehtäviä tekemällä, teoriaopintoja on vain viidesosa koko tutkinnosta. Tietopuolinen koulutus tapahtuu Salpauksessa iltaisin, kerran–pari viikossa.
 
- Teoriailta sisältää tuhdin paketin, jota on mukava päästä pohtimaan ja kokeilemaan työssä. Työkaveritkin tiedustelevat edellisen illan teoriaoppeja heti seuraava päivänä. Yhdessä sitten niitä pohditaan ja käydään keskustelua, kertoo Tiia
 
Heinolan kaupungin siivouspalvelussa ei ole aikaisemmin ollut oppisopimusopiskelijaa.
 
- Olemme mielissämme, että meillä on ollut mahdollisuus saada nuori puhdistuspalvelualan opiskelija työyhteisöön, kertoo siivoustyönjohtaja Riitta Ylijoki.
 
- Tulevaisuudessakin toivomme nuorten kiinnostuvan puhdistuspalvelualasta. Tämä on nopeasti kehittyvä ala, jossa on monipuoliset työtehtävät. Työssä tarvitaan esimerkiksi hyvää asiakaspalveluosaamista. Jatko-opintomahdollisuudet ovat hyvät, hän lisää.
 
- Opiskeluni on nyt puolessa välissä ja päättymässä syksyllä 2016. Suunnittelen jo jatko-opintoja, kertoo Tiia.  
 

Asiakaslähtöistä puhdistuspalvelua tulevaisuudessa

Heinolan kaupungin siivouspalvelussa on käynnissä myös kokonaisvaltainen asiakaspalvelukoulutus.
 
- Halusimme kehittää siivouspalvelun toimintaa asiakaslähtöisemmäksi. Kehittämisen tavoitteena on lisätä puhdistuspalvelualan henkilöstön osaamista asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteissa, kertoo Riitta Ylijoki.
 
Yhteistyökumppaniksi valittiin Koulutuskeskus Salpaus. Koulutussuunnitelma räätälöitiin Heinolan siivouspalvelulle sopivaksi, ei tutkintotavoitteiseksi lisäkoulutukseksi, joka toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Suunnitelman pohjana käytettiin laitoshuoltajan ammattitutkinnosta osiota Asiakaslähtöinen palveluntuottaminen. Koulutuksen kestoksi sovittiin 1 vuosi.
 
- Suunnittelu koulutuksen sisällöstä sujui hyvällä yhteistyöllä Salpauksen kanssa. Koulutuksesta tuli juuri tarpeisiimme sopiva, ja osallistujat saavat koulutuksesta osatutkintotodistuksen, koska pohjana on laitoshuoltajan tutkinnonosa.
 
Opiskelijoiden kertomaa koulutuksesta:
 
- Opiskelu oli kivaa.
- Sai kuulla kokemuksia ja uutta tietoa, ideoita, soveltamista.
- Koulutusaika oli hyvä.
- Yhteishenki antoi voimaa.
- Ryhmätyöt olivat mukavia.
 
Teksti Riitta Ylijoki ja Silja Häikiö
 

Lisätietoja Salpauksen kotityö- ja puhdistuspalvelualan oppisopimuskoulutuksesta

Koulutustarkastaja Marita Nauha, puh. 044 708 0561
marita.nauha[@]salpaus.fi
 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx