Oppisopimus kiinnostaa nuoria - todella - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Oppisopimus kiinnostaa nuoria - todella
Uutinen
8.6.2016 8:35

Oppisopimus kiinnostaa nuoria - todella

​Yllättävän suurta osaa yhteishaussa Salpaukseen hakeneita kiinnostaa oppisopimuskoulutus, selvisi Opetushallituksen kyselystä, joka toteutettiin kevään yhteishaun yhteydessä opintopolku.fi-palvelussa.

Lähes puolet (n. 1 200 eli n. 45 %) kaikista Salpaukseen hakeneista nuorista vastasi myöntyvästi kysymykseen "Olen kiinnostunut ammatillisen perustutkinnon tai tutkinnon osan suorittamisesta oppisopimuskoulutuksena". Salpaukseen ensisijaisesti hakeneiden (n. 1 900 hakijaa) keskuudessa luku oli pienempi, noin 20 %.

Vaihtoehtoja peruskoulun päättäneelle nuorelle

Opiskelupaikan saaneella nuorella on mahdollisuus opiskella ammattiin oppilaitosmuotoisesti tai oppisopimuskoulutuksena.

Oppilaitosmuotoinen opiskelu tarkoittaa oppilaitoksessa tapahtuvaa opiskelua, johon aina sisältyy myös työpaikalla tapahtuvaa oppimista yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelusta vähintään 80 % tapahtuu työpaikalla, loput eli tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa.

Oppisopimuksen pituus vaihtelee vähintään neljästä kuukaudesta enintään kolmeen vuoteen. Halutessaan opiskelija voi hyödyntää oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen työpaikalla tapahtuvan koulutuksen yhdistelmiä.

Opintojen alussa opiskelijalle tiedotetaan lisää oppisopimuksesta ja muista opiskeluun liittyvistä asioista.

Oppisopimusopiskelu edellyttää työssä oppimiseen sopivaa työsuhdetta, joka opiskelijan tulee itse löytää.

Lue lisää erityisesti nuorten oppisopimuskoulutuksesta.

Nyt on työnantajien vuoro tehdä päätös

Vuodesta 2013 lähtien hallitus on tarjonnut osana yhteiskuntatakuuta työnantajille erityisen suuren koulutuskorvauksen nuoren oppisopimuskoulutukseen.

  • 800 €/kk ensimmäinen vuosi
  • 500 €/kk toinen vuosi
  • 300 €/kk kolmas vuosi

Korotettu korvaus koskee peruskoulun 9. tai 10. luokan päättäneitä nuoria, jotka suorittavat oppisopimuksella perustutkinnon osan tai koko tutkinnon. Työnantajalle maksettava koulutuskorvaus on veronalaista tukea.

Nuorisotakuun kautta eli peruskoulun päättäneiden erityistuettuja oppisopimuksia voi aloittaa vielä vuonna 2016. Työnantajat, tehkää päätös pian!

Nuorisotakuu Päijät-Hämeessä ja valtakunnallisesti

Vuodesta 2013 lähtien 13 nuorta on aloittanut Salpauksessa oppisopimuksen niin sanottuna nuorisotakuulaisena eli suoraan peruskoulun jälkeen. Ensimmäinen nuorisotakuulaisia ottanut yritys oli puunjalostukseen erikoistunut Koskisen Oy, joka keväällä 2013 solmi kaksi oppisopimusta. Tommi Pihlaja, toinen Koskisella oppisopimuksen aloittaneista nuorista, valmistui helmikuussa 2016.

Lue lisää Tommin tarinasta.

Kunnossapitoasentajaksi valmistuneen Tommin lisäksi Salpauksen nuorisotakuulaiset oppisopimusopiskelijat ovat aloittaneet opiskelun mm. hevostenhoitajaksi, liikuntaneuvojaksi, putkiasentajaksi, maaseutuyrittäjäksi ja merkonomiksi.

- Harmillisesti yhdeksän oppisopimusta on eri syistä purkautunut, kuitenkin niin, että heistä neljä on vaihtanut työpaikkaa tai alaa eli kuitenkin jatkanut työsuhteessa tai opinnoissa, kertoo koulutustarkastaja Rita Onkalo.

- Alkuperäisen tavoitteen saavuttanee Tommin ohella kolme muuta nuorta: tarjoilija, levyseppähitsaaja ja talonrakentaja.

Ritan mukaan tulokset vastaavat valtakunnallisia tuloksia, mikä kertonee siitä, kuinka vaativaa erityisesti juuri peruskoulun päättäneen nuoren oppisopimuskoulutus eri osapuolille on.

Kaikkiaan noin 10 % Salpauksen yli 1 400 oppisopimusopiskelijasta on alle 25-vuotiaita. Oppisopimus onkin pitkän perinteen mukaisesti ollut aikuisten koulutusmuoto.

- Salpauksen oppisopimuspalveluissa palvelemme jatkossakin työnantajia ja opiskelijoita heidän tarpeissaan, opiskelijan iästä riippumatta, Rita lupaa.

Lisätietoja

www.salpaus.fi/oppisopimus

teksti: Rita Onkalo ja Laura Uotila, kuva: Sanna Henttonen

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx