Oppisopimuksessa opettajan tehtävä on kannustaa ja ohjata - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Oppisopimuksessa opettajan tehtävä on kannustaa ja ohjata
Työntekijätarina
Tiina Rantala
Opettaja Tiina Rantala ohjaa Suvi Haikolaa, joka suorittaa oppisopimusta Lahden kaupungin kirjasto- ja tietopalveluissa. Kuva: Fanni Paappanen
4.12.2014 11:00

Oppisopimuksessa opettajan tehtävä on kannustaa ja ohjata

​Opettaja Tiina Rantala on työskennellyt kaupan ja hallinnon aikuiskoulutuksen opettajana jo 20 vuotta. Hänellä on vahva kokemus erityisesti oppisopimusopiskelijoiden ohjaamisesta.
 
Mikä on oppisopimusopiskelijoita ohjaavan opettajan työssä tärkeintä?
 
- Opiskelijan kannustaminen ja ohjaaminen niin, että opiskelija kantaa itse tutkinnon suorittamisesta päävastuun. Yritysten erityispiirteet täytyy aina huomioida. Se tuo työhön omat haasteensa, mutta on myös hyvin antoisaa!
 
- Onnistunut yhteistyö on sellaista, jossa kaikki oppisopimuksen osapuolet ovat aidosti sitoutuneet opiskelijan osaamisen lisäämiseen ja sitä kautta koko työyhteisön toiminnan kehittämiseen. Keskustelu eri osapuolten välillä tulisi olla avointa ja oppijaa kannustavaa.
 
Tiinan mielestä vanha kunnon ohjausryhmä tukee kaikkien osapuolten yhteisiä tavoitteita.
 
- Kun ohjausryhmässä on mukana työnantajayritys, työpaikkakouluttaja, opiskelija, koulutustarkastaja, valmistavan koulutuksen järjestäjä ja tutkinnon vastaanottava oppilaitos, yhteistyöstä hyötyvät kaikki osapuolet.
 
Oppisopimusopiskelijan ohjaaminen vaatii työnantajalta sitoutumista ja aikaa.
 
- Jos työpaikkakouluttaja ei kiireiltään ehdi panostamaan kunnolla opiskelijan ohjaamiseen ja arviointiin, se näkyy heti oppijan motivaatiossa panostaa omaan kehittymiseen ja tutkinnon suorittamiseen.
 
Tiina Rantalan työajasta suuri osa menee johtamisen erikoisammattitutkinnon ja kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnon suorittajien ohjaamiseen ja arviointiin. Lisäksi hän opettaa merkonomiryhmille ja myynnin ammattitutkinnon suorittajille yritysjuridiikkaa sekä liiketaloutta.
 
- Tutkinnon alkuvaiheessa ohjaan henkilökohtaistamissuunnitelman teossa sekä matkan varrella tarpeen mukaan puhelimitse, sähköpostilla, henkilökohtaisesti tapaamalla, Lync-pikaviestimen kautta jne. Opettaminen on intohimoni, eikä siihen kyllästy koskaan. Opettamisesta saa myös palautteen heti, sillä harva antaa palautetta tutkinnon henkilökohtaistamisesta tai tutkinnon arvioinnista.

Oppisopimuspalvelujen henkilöstö keskusteli marraskuun tiimissä erinomaisista oppilaitosyhteistyökumppaneista: opintosihteereistä, opettajista ja koulutuspäälliköistä. Tiimi halusi nostaa esille yhden mainiota yhteistyötä tekevän vastuuopettajan, Tiina Rantalan. Koulutustarkastajat kiittivät erityisesti Tiinan monipuolista asiantuntemusta, yhteistyökykyä, luotettavuutta ja aktiivisuutta. Tiina hallitsee koulutusohjelmat ja aikataulut sekä oman kalenterin - hän tarttuu asioihin heti!

 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx