Oppisopimuksen tyopaikkakouluttajat kouluttautuivat eurooppalaiseen malliin - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Oppisopimuksen tyopaikkakouluttajat kouluttautuivat eurooppalaiseen malliin
Uutinen
Oppisopimuksen työpaikkakouluttajien koulutuksen päättötilaisuus
18.6.2013 16:00

Oppisopimuksen tyopaikkakouluttajat kouluttautuivat eurooppalaiseen malliin

​Eri yritysten oppisopimusopiskelijoiden ohjaajat ovat kevään aikana kouluttautuneet Koulutuskeskus Salpauksessa uudenlaisella, yhteiseurooppalaisella mallilla. Oppimisprosessin ohjaukseen keskittyvä pilottikoulutus päättyi juhlavasti päättötöiden esittelyyn ja todistusten jakoon tiistaina 18.6.
 
Koulutukseen osallistui 12 Salpauksen oppisopimusopiskelijan työpaikkakouluttajaa erilaisista organisaatioista, kuten Koskisen Oy, Tiimari Oyj ja Sotainvalidien Keskusliitto. Lähes jokaisella on parhaillaan omalla työpaikallaan oppisopimuksella ammattiin opiskeleva ohjattava.
 
– Laadukkaan työssäoppimisen ohjauksen taustalla on osaava ja tehtäväänsä sitoutunut ohjaaja. Tässä pilottihankkeessa keskityimme ainoastaan työssä tapahtuvan oppimisen ohjaukseen ja erilaisten oppijoiden huomioimiseen. Osallistujat ovat kiittäneet erityisesti tätä lähtökohtaa, kertoo koulutuksen toteutuksesta vastannut opettaja Anne Mielonen.
 
Oppimisprosessin ohjauksen koulutus on osa European Workplace Tutor -koulutusohjelmaa, josta saa eurooppalaisen työpaikkakouluttajan pätevyyden todistuksineen. Hankkeessa on mukana kahdeksan eri Euroopan maata.
 
– Yhteiseurooppalainen työpaikkaohjaajakoulutuksen malli on kehitetty palvelemaan entistä liikkuvampaa Eurooppaa. Työssä opitaan tänä päivänä yhä enemmän, ja opiskelijat liikkuvat joustavasti työssäoppimisjaksoillaan eri puolilla EU-aluetta, kertoo projektipäällikkö Marja Orpana-Niitlahti.
 
Koko projektia koordinoidaan Saksasta, joka on edelläkävijämaa työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa.
 
- Suomen koulutusjärjestelmässä painottuu yhä enemmän käytännönläheinen oppiminen työssä. Työelämän ohjausosaamisen tarve kasvaa esimerkiksi nuorisotakuun kautta. Tämän eurooppalaisen koulutusohjelman nyt suorittaneet ohjaajat ovat jo vieneet omille työpaikoilleen koulutuksen oppeja. Saamamme palautteen mukaan organisaatiot ovat kiinnostuneet tämäntyyppisestä koulutuksesta myös jatkossa, toteavat Mielonen ja Orpana-Niitlahti.
 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Marja Orpana-Niitlahti, puh. 050 385 5578
Opettaja Anne Mielonen, puh. 050 526 5896
etunimi.sukunimi@salpaus.fi
 
 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx