Oppisopimuksella puhdistuspalvelualalle – Salpaus, ole hyvä - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Oppisopimuksella puhdistuspalvelualalle – Salpaus, ole hyvä
Uutinen
Puhdistuspalvelualan oppisopimusopiskelijat tervetulleiksi toivottavat opettaja Ville Lehtinen, koulutustarkastaja Marita Nauha, opintosihteeri Pirjo Niemimäki, tiiminvetäjä Ritva Kareketo ja opintosihteeri Nina Kankkunen.
25.4.2016 9:40

Oppisopimuksella puhdistuspalvelualalle – Salpaus, ole hyvä

​Koulutuskeskus Salpauksesta puhdistuspalvelualalle (kiinteistöpalvelualan perustutkinto, toimitilahuoltaja) valmistuu oppisopimuksella vuosittain noin 25 opiskelijaa. Oppisopimuskoulutus sopii motivoituneelle ja itsenäiselle henkilölle, joka oppii mielellään käytännössä tekemällä.

Oppisopimuksella puhdistuspalvelualalla opiskelevista pitää Salpauksessa huolta kuvan viisikko. Koulutustarkastaja Marita Nauha ja opintosihteeri Pirjo Niemimäki oppisopimuspalveluista ovat usein oppisopimuskoulutukseen hakeutuvan ensimmäinen kontakti Salpauksessa. He auttavat ja neuvovat sopimuksen solmimiseen liittyvissä asioissa. Tietopuolisen opetuksen koordinoinnista ja henkilökohtaistamisesta vastaavat tiiminvetäjä Ritva Kareketo ja opettaja Ville Lehtinen puhdistuspalvelualalta. Opintosihteeri Nina Kankkunen hoitaa opintojen kirjaukset, seuraa etenemistä ja lopulta tekee todistukset tutkinnon valmistuttua. Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan kaikista koulutusmuodoista vastaa opetusalapäällikkö Hely Korpela.

Miten puhdistuspalvelualan oppisopimuskoulutukseen haetaan?

Koulutuksesta kiinnostunut on jo alan töissä tai etsii itselleen työpaikan, minkä jälkeen Salpauksen oppisopimuspalveluiden väki selvittää työpaikan sopivuuden oppisopimuspaikaksi. Kirjallinen oppisopimus solmitaan tämän jälkeen työnantajan, opiskelijan ja koulutustarkastajan kanssa. Oppisopimuksia on mahdollista tehdä pitkin vuotta.

Oikea tutkintotaso löytyy osaamisen tunnistamisen avulla

Puhdistuspalvelualalla tehdään ennen oppisopimuksen solmimista osaamisen tunnistaminen, jolla varmistetaan oikea tutkintotaso. Osaamisen tunnistaminen tehdään tulevan opiskelijan työpaikalla hänen omissa työtehtävissään. Puhdistuspalvelualan opettaja havainnoi henkilön työskentelyä, keskustelee ja antaa palautetta tehdystä työstä. Lopuksi tehdään yhteinen päätös tutkintotasosta.

Opiskelun aikana on mahdollista saada tarvittaessa osaamisen tunnistamista puhdistuspalvelualan opettajalta.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtaistamissuunnitelma

Työpaikkakouluttaja ja tietopuolisen koulutuksen opettaja laativat yhdessä opiskelijan ja työnantajan kanssa henkilökohtaistamissuunnitelman, jossa otetaan huomioon opiskelijan olemassa oleva osaaminen, työkokemus sekä aikaisemmat koulutukset ja tutkinnot. Suunnitelmaan koostetaan tiedot lähiopetuksesta, tutkintotilaisuuksista ja aikatauluista.

Tietopuolisia opintoja on kerran viikossa

Mikäli opiskelijalla ei ole alan aiempaa osaamista, tietopuolisia opintoja on kerran viikossa iltaopetuksena. Oppisopimusopiskelijat osallistuvat opetukseen eri koulutusmuotojen opiskelijoiden kanssa. Oppisopimusopiskelijoilta edellytetään itsenäistä opiskelua ja hyvää motivaatiota.

Oppisopimuskoulutus sisältää työssä oppimista noin 80–90 %oppiajasta. Oppisopimusopiskelija saa jatkuvasti palautetta työstään työpaikkakouluttajaltaan.

Ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa

Opiskelija osoittaa osaamisensa ja ammattitaitonsa tutkintotilaisuuksissa, jotka järjestetään aidossa työympäristössä, omalla työpaikalla. Tutkintotilaisuuksia ovat arvioimassa työelämän edustajat sekä opettaja.

Lisätietoja

Lisätietoja kotityö- ja puhdistuspalvelualan eri koulutusmuodoista Salpauksessa: tiiminvetäjä Ritva Kareketo p. 050 380 8307, etunimi.sukunimi@salpaus.fi

Lisätietoja puhdistuspalvelualan oppisopimuskoulutuksesta Salpauksessa: koulutustarkastaja Marita Nauha p. 044 708 0561, etunimi.sukunimi@salpaus.fi

kuva: Laura Uotila

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx