Oppisopimuksella lähihoitajaksi – Salpaus, ole hyvä - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Oppisopimuksella lähihoitajaksi – Salpaus, ole hyvä
Uutinen
Oppisopimuksella lähihoitajaksi opiskelevista pitää Salpauksessa huolta rautainen nelikko: Annemaija Mäkelä, Tarja Rauste, Reijo Nokelainen ja Pirjo Niemimäki.
8.2.2016 16:30

Oppisopimuksella lähihoitajaksi – Salpaus, ole hyvä

​Koulutuskeskus Salpauksessa lähihoitajatutkinnon (sosiaali- ja terveysalan perustutkinto) oppisopimuksella suorittaa vuosittain noin 50 opiskelijaa. Oppisopimuskoulutus sopii motivoituneelle ja itsenäiselle henkilölle, joka oppii mielellään käytännössä tekemällä.

Oppisopimuksella lähihoitajaksi opiskelevista pitää Salpauksessa huolta rautainen nelikko. Koulutustarkastaja Reijo Nokelainen ja opintosihteeri Pirjo Niemimäki oppisopimuspalveluista ovat usein oppisopimuskoulutukseen hakeutuvan ensimmäinen kontakti Salpauksessa. He auttavat ja neuvovat sopimuksen solmimiseen liittyvissä asioissa. Tietopuolisen opetuksen koordinoinnista ja henkilökohtaistamisesta vastaa opettaja Tarja Rauste sosiaali- ja terveysalalta. Opintosihteeri Annemaija Mäkelä hoitaa opintojen kirjaukset, seuraa etenemistä ja lopulta tekee todistukset tutkinnon valmistuttua. 

Miten lähihoitajan oppisopimuskoulutukseen haetaan?

Koulutuksesta kiinnostunut etsii itselleen työpaikan, minkä jälkeen Salpauksen oppisopimuspalveluiden väki selvittää työpaikan sopivuuden oppisopimuspaikaksi. Ennen oppisopimuksen solmimista lähihoitajakoulutukseen pyrkiville järjestetään eri oppilaitoksissa päivän mittainen Psykologikeskuksen järjestämä soveltuvuustesti, jossa mitataan soveltuvuutta alalle sekä edellytyksiä suorittaa opinnot. Opiskelija ilmoittautuu ja maksaa testin itse. Kirjallinen oppisopimus solmitaan tämän jälkeen työnantajan, opiskelijan ja koulutustarkastajan kanssa. Oppisopimuksia on mahdollista tehdä pitkin vuotta.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtaistamissuunnitelma

Työpaikkakouluttaja ja tietopuolisen koulutuksen opettaja laativat yhdessä opiskelijan ja työnantajan kanssa henkilökohtaistamissuunnitelman, jossa otetaan huomioon opiskelijan olemassa oleva osaaminen, esimerkiksi työkokemus. Osaaminen voi lyhentää tyypillisesti 2–3 vuotta kestävien opintojen pituutta. Suunnitelmaan koostetaan tiedot lähiopetuksesta, tutkintotilaisuuksista ja aikatauluista.

Tietopuolisia opintoja on noin 1-2 päivää viikossa

Mikäli opiskelijalla ei ole alan aiempaa osaamista, on tietopuolisia opintoja keskimäärin 1–2 päivää viikossa. Oppisopimusopiskelijat osallistuvat opetukseen eri koulutusmuotojen opiskelijoiden kanssa. Tietopuolisen koulutuksen sisällöt ovat siis samat, mutta koska lähipäiviä on huomattavasti enemmän, edellytetään oppisopimusopiskelijoilta enemmän itsenäistä opiskelua ja hyvää motivaatiota.

Työssä oppiminen monipuolisessa tutkinnossa

Lähihoitajan tutkinto koostuu erilaisista tutkinnon osista, joihin kaikkiin sisältyy työssä oppiminen. Kaikkia tutkinnon osia ei tyypillisesti voi suorittaa samassa työpaikassa, joten oppisopimusopiskelijankin on usein hankittava osa työssä oppimisesta oman työpaikan ulkopuolelta tai työnantajan toisesta yksiköstä.

Ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa

Opiskelija todistaa ammattitaitonsa ja osaamisensa tutkintotilaisuuksissa, jotka järjestetään aidossa työympäristössä, monesti omalla työpaikalla tai työssä oppimispaikalla. Tutkintotilaisuuksia ovat arvioimassa työelämän edustajat sekä opettaja. Tutkintotilaisuuksien lisäksi oppisopimusopiskelija saa jatkuvasti palautetta työstään työpaikkakouluttajaltaan.

Lisätietoja lähihoitajan oppisopimuskoulutuksesta Salpauksessa

koulutustarkastaja Reijo Nokelainen, p. 050 526 5807, etunimi.sukunimi@salpaus.fi 

Lue lisää lähihoitajan oppisopimuskoulutuksesta

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx