Oppisopimuksella kylmäasentajaksi – Salpaus, ole hyvä - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Oppisopimuksella kylmäasentajaksi – Salpaus, ole hyvä
Uutinen
Kylmäpäinen viisikko toivottaa sinut tervetulleeksi opiskelemaan kylmäalaa Salpaukseen!
30.5.2016 12:10

Oppisopimuksella kylmäasentajaksi – Salpaus, ole hyvä

​Koulutuskeskus Salpauksessa voi syventää kylmäalan osaamista suorittamalla oppisopimuksella kylmäasentajan ammattitutkinnon tai kylmämestarin erikoisammattitutkinnon. Vuosittain ammattitutkinnon suorittaa noin 30 ja erikoisammattitutkinnon noin viisi oppisopimusopiskelijaa. Kodinkoneiden asennus-, huolto- ja korjaustöihin perehdyttää ja pätevöittää kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto, joka on tarkoitettu alalla toimiville tai alalle aikoville.

Oppisopimuksella kylmäasentajiksi opiskelevista pitää Salpauksessa huolta kylmäpäinen viisikko. Koulutustarkastaja Ritva Koskinen ja opintosihteeri Heli Monto oppisopimuspalveluista auttavat ja neuvovat sopimuksen solmimiseen liittyvissä asioissa. Tietopuolisen opetuksen koordinoinnin hoitaa Pauliina Stranius, ja henkilökohtaistamisesta vastaa vastuuopettaja Mika Rinne. Opintosihteeri Heli Isotalo kutsuu opiskelijat tietopuoliseen koulutukseen sekä tekee koulutuksen päättyessä todistukset. Viisikko on aina valmiina neuvomaan ja ohjaamaan opiskelijaa ja työnantajaa kaikkiin koulutukseen liittyvissä asioissa, kysy rohkeasti!

Miten kylmäasentajan oppisopimuskoulutukseen haetaan?

Pääsääntöisesti kylmäasentajan oppisopimuksen aloittaneilla henkilöillä on jo entuudestaan työpaikka alalla. Heille oppisopimus mahdollistaakin ammatillisen kehittymisen ja sitä kautta pätevöitymisen. Oppisopimus voidaan aloittaa työnantajan ja opiskelijan toiveiden mukaisesti pitkin vuotta. 

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtaistamissuunnitelma

Työpaikkakouluttaja ja vastuuopettaja laativat yhdessä opiskelijan ja työnantajan kanssa henkilökohtaistamissuunnitelman, jossa otetaan huomioon opiskelijan olemassa oleva osaaminen, esimerkiksi työkokemus, koulutus, lupakortit, sähköturvallisuustutkinto ym. Henkilökohtaistamisen tarkoituksena on, että jokaiselle opiskelijalle tehdään oma henkilökohtainen opintopolku. Suunnitelmaan kirjataan tietopuolisen koulutuksen sisältö, määrä ja aikataulu, työssä oppimisen tavoitteet sekä suunnitelma tutkintotilaisuuksien aikataulusta.

Tietopuolinen koulutus ja lupakortit

Tietopuolisen koulutuksen lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus harjoitustöiden avulla perehtyä mm. kovajuottamiseen, CAD-ohjelmaan sekä kiinteistöautomaatio- ja ohjausjärjestelmiin. Koulutukseen sisältyy noin 15 lähipäivää, joihin liittyy mahdollisesti omalla ajalla tehtäviä etätehtäviä. Kylmäasentajalta vaaditaan lisäksi työturvakortti, tulityökortti, suoritettu hätäensiapukurssi, SFS 6002 ja sähköturvallisuustutkinto 3.

Työssä oppiminen kuuluu kaikkiin neljään tutkinnon osaan

Kylmäasentajan ammattitutkinto koostuu neljästä tutkinnon osasta, joihin kaikkiin sisältyy työssä oppiminen. Pakollisia tutkinnon osia on kolme: kylmäaineiden käsittely (yli 3 kg täytöllä), kylmälaitoksen sähköasennus, -huolto ja vikojen korjaus sekä kovajuottaminen. Valinnainen tutkinnon osa valitaan yleensä työpaikan mukaan, tarjolla ovat esimerkiksi kaupan kylmälaitteiden asennus ja huolto tai ilmastoinnin jäähdytyslaitteiden ja suurten lämpöpumppujen asennus ja huolto.

Ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa ja osaamisensa tutkintotilaisuuksissa, jotka järjestetään aidoissa työympäristöissä, omalla työpaikalla. Poikkeuksena on kovajuottaminen, joka tehdään oppilaitoksen tiloissa. Jokaista tutkinnon osaa arvioidaan käytännön tekemisen lisäksi myös teoriassa (koe). Tutkintotilaisuuksia ovat arvioimassa työelämän edustajat (työnantaja ja työntekijä) sekä opettaja tutkinnon osaan tehdyn suunnitelman ja aikataulun mukaisesti (tutkinnonsuoritussuunnitelma).

Ammattitaidon osoittaminen ja siitä saadun tutkinnon osan todistuksen tai tutkintotodistuksen saaminen mahdollistaa myös erilaisten kylmäalan pätevyyksien hakemisen Tukesilta pätevyystaulukossa määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Lisätietoja kylmäalan pätevyyksistä ja toimintailmoituksista löydät Tukesin nettisivuilta.

Lisätietoja kylmäasentajan oppisopimuskoulutuksesta Salpauksessa

koulutustarkastaja Ritva Koskinen, p. 044 708 0249, etunimi.sukunimi@salpaus.fi

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx