Oppisopimuksella datanomiksi – Salpaus, ole hyvä - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Oppisopimuksella datanomiksi – Salpaus, ole hyvä
Uutinen
Ota digiloikka tämän porukan kanssa! Kuvassa vasemmalta Marja Salo, Pirjo Strid, Heidi Kari, Teuvo Tiihonen, Raimo Tevajärvi ja Eila Ollilainen.
12.4.2016 14:00

Oppisopimuksella datanomiksi – Salpaus, ole hyvä

​Koulutuskeskus Salpauksessa tieto-ja viestintätekniikan perustutkinnon (datanomi) oppisopimuksella suorittaa vuosittain noin 10 opiskelijaa. Oppisopimuskoulutus sopii motivoituneelle ja itsenäiselle henkilölle, joka oppii mielellään käytännössä tekemällä.

Oppisopimuksella tieto- ja viestintätekniikan alalla opiskelevien digiloikasta pitävät Salpauksessa huolta oppisopimuspalveluista koulutustarkastajat Eila Ollilainen, Heidi Kari ja Raimo Tevajärvi sekä opintosihteeri Marja Salo. Tutkinnosta ja tietopuolisista opinnoista vastaavat opettaja Teuvo Tiihonen ja opintosihteeri Pirjo Strid.

Oppisopimuskoulutukseen hakeutuvan ensimmäinen kontakti Salpauksessa on usein joku oppisopimuspalveluista. He auttavat ja neuvovat sopimuksen solmimiseen liittyvissä asioissa. Tietopuolisista opinnoista ja tutkinnosta vastaavat henkilöt järjestävät tarvittavat opinnot, seuraavat niiden etenemistä ja tekevät todistukset. Kaupan ja hallinnon sekä ICT-alan kaikista koulutusmuodoista vastaa opetusalapäällikkö Pia Hemmilä.

Miten tieto- ja viestintätekniikan oppisopimuskoulutukseen haetaan?

Koulutuksesta kiinnostunut on jo alan töissä tai etsii itselleen työpaikan, minkä jälkeen Salpauksen oppisopimuspalveluiden väki selvittää työpaikan sopivuuden oppisopimuspaikaksi. Kirjallinen oppisopimus solmitaan tämän jälkeen työnantajan, opiskelijan ja koulutustarkastajan kanssa. Oppisopimuksia on mahdollista tehdä pitkin vuotta.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtaistamissuunnitelma

Työpaikkakouluttaja ja tietopuolisen koulutuksen opettaja laativat yhdessä opiskelijan ja työnantajan kanssa henkilökohtaistamissuunnitelman, jossa otetaan huomioon opiskelijan olemassa oleva osaaminen, esimerkiksi työkokemus. Osaaminen voi lyhentää tyypillisesti 2–3 vuotta kestävien opintojen pituutta. Suunnitelmaan koostetaan tiedot lähiopetuksesta, tutkintotilaisuuksista ja aikatauluista.

Tietopuolisia opintoja on 20–30 lähiopetuspäivää

Mikäli opiskelijalla ei ole alan aiempaa osaamista, on tietopuolisia opintoja heillä enemmän kuin taas osaamista omaavilla. Oppisopimusopiskelijat osallistuvat opetukseen usein eri koulutusmuotojen opiskelijoiden kanssa. Tietopuoliset opinnot ovat lähiopetusta sekä verkossa tapahtuvaa oppimista oman suunnitelman mukaan. Oppisopimusopiskelijoilta edellytetään itsenäistä opiskelua ja hyvää motivaatiota. 

Tietopuolisissa opinnoissa käsitellään mm. Windows-palvelimia sekä -työasemia, ja opintojen yhteydessä on mahdollista suorittaa näiden MS-sertifikaatit (tällä hetkellä 2 kpl MCP).

Työssä oppiminen monipuolisessa tutkinnossa

Tutkinnot koostuvat erilaisista tutkinnon osista, joihin kaikkiin sisältyy työssä oppiminen. Työpaikkakouluttaja antaa säännöllisesti palautetta opiskelijalle työssä oppimisen tavoitteiden saavuttamisessa.

Ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa

Opiskelija osoittaa ammattitaitovaatimukset tutkinnon osittain aidoissa työtehtävissä, tutkintotilaisuuksissa. Tutkintotilaisuuden arvioi yleensä työpaikan omat ammattilaiset. Lopullisen arvioinnin tekee kolmikantainen arviointikokous.

Tieto- ja viestintätekniikan ala

Tieto- ja viestintätekniikan koulutus ja tutkinto antavat hyvät tietotekniset valmiudet työelämään toimialasta riippumatta. Tietojenkäsittelytaitoja tarvitaan nykyään joka alalla!

Lisätietoja tieto- ja viestintätekniikan eri koulutusmuodoista Salpauksessa: opettaja Teuvo Tiihonen p. 044 708 0818, etunimi.sukunimi@salpaus.fi 

Lue myös: Verkkotyöskentely säästää aikaa ja rahaa

Lisätietoja tieto- ja viestintätekniikka-alan oppisopimuskoulutuksesta Salpauksessa

koulutustarkastaja Eila Ollilainen p. 050 526 5808
koulutustarkastaja Heidi Kari p. 044 708 0711
koulutustarkastaja Raimo Tevajärvi p. 050 561 9608 etunimi.sukunimi@salpaus.fi

kuva: Eetu Toikka

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx