Oppimistuloksia seurataan ja kootaan opetuksen ja ohjauksen kehittämiseksi - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Oppimistuloksia seurataan ja kootaan opetuksen ja ohjauksen kehittämiseksi
Uutinen
9.12.2015 16:15

Oppimistuloksia seurataan ja kootaan opetuksen ja ohjauksen kehittämiseksi

​Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) kokoaa ja julkaisee ammatillisten perustutkintojen oppimistulostietoja. Tiedot kootaan opiskelijoiden oppimistuloksista ja ammattiosaamisen näytöistä tutkinnoittain kolmelta opiskeluvuodelta.

 Koottavia tietoja ovat mm:
  • Ammattiosaamisen näytön arvosanat arviointikohteittain
  • Työprosessin hallinta
  • Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta
  • Työn perustana olevan tiedon hallinta
  • Elinikäisen oppimisen avaintaidot.
Uusina tutkintoina oppimistulosten seurannassa Salpauksesta ovat hevostalouden, kauneudenhoidon sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnot.
 
 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx