Opinnäytetyönä Hollolan museoveneen replika - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Opinnäytetyönä Hollolan museoveneen replika
Opiskelijatarina
Museoveneen replika Hollolan Kirkkolahden rannassa.
20.10.2011 10:35

Opinnäytetyönä Hollolan museoveneen replika

Veneenrakennuksen opiskelija Kaisli Syrjänen on kiinnostunut vanhoista veneistä ja rakennustekniikoista. Jo opintojen alussa hänelle oli selvää, että opinnäytetyönään hän tekisi replikan jostain vanhasta veneestä ja perehtyisi samalla perinteisiin työmenetelmiin.

Opinnäytetyön aiheen hän löysi kuin vahingossa Etelä-Suomen Sanomien artikkelista, jossa kerrottiin Hollolan kunnanviraston aulaan näytteille asetettavasta museoveneestä. Veneen hylky oli löydetty kymmenen vuotta aiemmin ruoppaustöiden yhteydessä Vesijärven pohjasta läheltä Hollolan keskiaikaista kirkkoa.

Hylky oli säilynyt melko hyvin Hollolan Kirkkolahden pohjassa paksun mutakerroksen suojassa. Konservointityön yhteydessä tehtyjen tutkimusten pohjalta saatiin selville, että veneessä käytetty puuaines oli peräisin 1800-luvulta. Yli satavuotias vene on malliltaan hyvin vanha. Rakennusmenetelmät, joita siinä on käytetty, ovat olleet käytössä jo 1600- ja 1700-luvuilla.

Opinnäytetyönä projekti oli aika mittava ja sen sovittaminen käytettävään aikaan oli haastavaa. Itse rakentamiseen ei kulunut valtavasti aikaa, mutta alkuvalmisteluihin sitäkin enemmän. Ensin oli tehtävä mittava taustatietojen kartoitus, tietojen hankkiminen ja niihin perehtyminen. Sitten alkoi piirustusten mittaaminen ja tulkinta pienoismallin rakentamista varten. Pienoismallin avulla hahmoteltiin laitalautojen ja partaiden muodot.

Veneen valmistusta varten piti vielä hankkia oikeanlaiset materiaalia ja perehtyä vanhoihin valmistusmenetelmiin. Veneen kaikki osat jopa naulat valmistettiin käsityökaluja käyttäen vanhoja työmenetelmiä hyödyntäen. Vene on tekijänsä mukaan kunnianosoitus menneiden aikojen käsityötaidoille.

YHTEISTYÖHANKKEESSA MUKANA:
Koulutuskeskus Salpaus
Hollolan kunta
Hollolan kotiseutuyhdistys
Museoviraston
 
 

 Hollolan vennen replikan vesillelasku

 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx